​​​On-demand videocursus voor boekhouders, fiscalisten, accountants & belastingconsulenten | TRAILER

De praktische implicaties van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen anno 2020

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Wat deelnemers zeggen

 

Bijzonder verhelderend. Actuele en nuttige praktische inzichten.

 

Maxim S.Zelfstandig ondernemer

Permanente vorming

voor boekhouders, fiscalisten, accountants & belastingconsulenten

Erkenning BIBF | 2 uren

Attest permanente vorming (PDF via email) direct na het volgen van deze on-demand videocursus.

Licentieprijs

 SOLIDARITEITSKORTING
€149,00 €119,00 + BTW (21%)

Inhoud videocursus pakket:

 • Videocursus in HD - 143 min.
 • Praktijkgerichte syllabus
 • Selectie van relevante vonnissen en arresten
 • Attest permante vorming - 2 uren
 • 12 maanden onbeperkt bekijken

Inhoud van de videocursus

In 2020 zorgt de komst van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor ingrijpende veranderingen die een directe impact zullen hebben op het advies dat u geeft aan zaakvoerders van ondernemingen. Het Wetboek is onverkort van toepassing voor alle nieuw opgerichte vennootschappen en verenigingen, maar bovendien zijn de dwingende bepalingen van toepassing op iedere vennootschap of vereniging vanaf 1 januari 2020! Om deze reden is het aangewezen op de hoogte te zijn van de wijzigingen, maar ook van de mogelijkheden die het nieuwe Wetboek te bieden heeft. Sub Rosa Legal geeft in deze online videocursus meer inzicht in deze materie.

Docenten

Team Sub Rosa Legal - mr. Sandra Gobert | Advocaat en bestuurder van ondernemingen - mr. Lucas Lenaerts | Advocaat - mr. Julien de Cartier| Avocat - mr. Sarah Elslander | Advocaat - mr. Hana Chorfi | Avocat


 

Inhoudstafel

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

VENNOOTSCHAPSRECHT ANNO 2020
 • Hoe staan de ondernemingen ten aanzien van de opt-in? Wat kan er worden geleerd en hoeveel zijn er al in overeenstemming gebracht met het nieuwe Wetboek? Wat zijn de gevolgen?
 • De BV zonder kapitaal: Welke praktijken zijn er op komst? Tips & tricks.
 • Een coöperatieve vennootschap behouden of omvormen tot een BV? Hoe maakt u het verschil?
 • De nieuwe vzw "onderneming": Een belangeloze onderneming, voor een belanghebbende!
 • Kunnen we aandeelhoudersconflicten anticiperen? Welke acties voor welke resultaten
TOELICHTING BIJ DE INHOUD

 

 • Hoe staan de ondernemingen ten aanzien van de opt-in? Wat kan er worden geleerd en hoeveel zijn er al in overeenstemming gebracht met het nieuwe Wetboek?

  Met uitzondering van de dwingende bepalingen die reeds vanaf 2020 in werking treden, blijft de oude wetgeving van toepassing voor bestaande ondernemingen. Nu al krijgen zij echter de mogelijkheid om te kiezen voor de nieuwe regelgeving, door middel van een statutenwijziging. Dit noemt men de facultatieve opt-in.

  In deze cursus worden de verschillen uiteengezet tussen de oude en nieuwe regelgeving, hetgeen toelaat te beslissen voor de opt-in of niet. Bovendien lichten wij de dwingende bepalingen verder toe, die in ieder geval van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020.

 • De BV zonder kapitaal: Welke praktijken zijn er op komst? Tips & tricks

  Sinds de publicatie van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het mogelijk om vanaf 1 mei 2019 een besloten vennootschap (BV) op te richten zonder de noodzaak om het startkapitaal van 18.550 € in te brengen. 

  In plaats van het minimumkapitaal is het nu vereist om te beschikken over “eigen vermogen dat toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid”. Hiertegenover staat dat de verplichting van het opstellen van een financieel plan een prominente rol gaat spelen bij het oprichten van een vennootschap en dat er een verhoogde controle is op de uitkeringen aan aandeelhouders.

  Dit is één van de meest ingrijpende wijzigingen ten opzichte van de traditionele bvba en het belang bij de oprichting van een nieuwe BV valt moeilijk te overschatten.

 • Een coöperatieve vennootschap behouden of omvormen tot een BV? Hoe maak je het onderscheid?

  Met de komst van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt de coöperatieve vennootschap zoals zij bestond afgeschaft. Wat vroeger een cvba was wordt nu ofwel een besloten vennootschap (BV), ofwel een coöperatieve vennootschap (CV). 

  Uniek aan de CV is het coöperatief aspect: zij moet doordrongen zijn van het coöperatief gedachtengoed en tot voornaamste doel hebben aan de behoeften van hun aandeelhouders te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen. Een CV bestaat niet louter voor winstmaximalisatie maar voor doelmaximalisatie. Zo wordt de CV voorbehouden voor de “echte” samenwerkingsverbanden.

 • De nieuwe vzw "onderneming": Een belangeloze onderneming voor een belanghebbende!

  De vzw werd al langer als onderneming beschouwd. Deze gedachte wordt verder uitgewerkt in het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen door ook aan vzw’s toe te laten onbeperkt economische activiteiten uit te oefenen, uiteraard steeds onder de voorwaarde dat geen winst mag worden uitgekeerd.

  Deze nieuwe mogelijkheid maakt de vzw aantrekkelijker, maar brengt echter ook risico’s met zich mee.

 • Kunnen we aandeelhoudersconflicten anticiperen?

  Aandeelhoudersconflicten zijn vervelend voor iedere ondernemer en kunnen de werking van een vennootschap ingrijpend aantasten. De regelgeving omtrent de aandeelhoudersconflicten is dwingend en dus van toepassing op iedere vennootschap vanaf 1 januari 2020. Sub Rosa Legal licht de nieuwe werking toe en geeft aan de hand hiervan praktische tips om conflicten te voorkomen.

Over de docenten | Team Sub Rosa Legal

mr. Sandra Gobert is advocaat en bestuurder van ondernemingen. Zij is lid van de balie van Brussel sinds 1992 en biedt een grondige juridische kennis en ervaring op het gebied van handelsrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht, in het bijzonder:

 • Oprichting en herstructurering van ondernemingen en verenigingen, inclusief de oplossing van interne conflicten
 • Governance van private of publieke bedrijven, inclusief de beoordeling van structuren, strategie en risico's
 • Contracten voor transport, logistiek en distributie
 • Vastgoedrecht

mr. Lucas LENAERTS
Advocaat aan de balie van Brussel sinds 2018 Grondige kennis van economisch recht en aansprakelijkheidsrecht.

me. Julien de CARTIER
Avocat au barreau de Bruxelles depuis 2018
Connaissance approfondie du droit commercial, droit des sociétés, droit intellectuel et droit de la responsabilité.

mr. Sarah Elslander
Advocaat Sub Rosa Legal

me. Hana Chorfi
Avocat Sub Rosa Legal

 

Bijzonder verhelderend. Actuele en nuttige praktische inzichten.

 

Maxim S.Zelfstandig ondernemer