​​​On-demand videocursus | TRAILER

ESG | de nieuwe EU regelgeving

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Inhoud van de videocursus

ESG staat voor ‘Environment’, ‘Social’ en ‘Governance’. In deze online videocursus biedt mr. Judith Bussé inzichten in de nieuwste EU regelgeving omtrent dit thema. Er wordt ingegaan op de nieuwe regels, een nieuwe verordening en nieuwe richtlijnen die de Europese Commissie de afgelopen jaren heeft gepubliceerd en die in werking zijn getreden. Wat staat er in België aan te komen? Hoe kan in de praktijk een governance strategie in het kader van het duurzaamheidsbeleid van de onderneming worden aangepakt. In welke mate kan worden samengewerkt met andere concurrenten voor het bereiken van duurzaamheid? Wat met ‘green washing’ en oneerlijke marktpraktijken?

Inbreuken waar de ESG richtlijnen op van toepassing zijn halen vaak de media. Illegaal afval dumpen, emissiestandaarden manipuleren, gebruik van kinderarbeid en corruptie zijn slechts enkele voorbeelden. Deze inbreuken gaan gepaard met boetes, arrestaties, impact op de sociale balans, afstraffing op de beurzen of consumenten en leveranciers die overtreders de rug toedraaien wat tot omzetdalingen zal leiden.

Docent

mr. Judith Bussé  - Advocaat en lid van de Intellectual Property Group.


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

Korte inhoud dia’s

  • Introduction to ESG
  • ESG in the EU and in Belgium
  • Developing an ESG Strategy in Practice
  • Collaborating with Competitors to Achieve ESG Goals
  • Promoting ESG efforts: Greenwashing and Unfair Advertising
  • Conclusion

Over de docent

Clabots Advocaten en bemiddelaars werd in 2017 opgericht door Meester Astrid Clabots die op dat ogenblik bijna 20 jaar balie-ervaring had en zich in de loop der jaren wist te onderscheiden als specialist inzake vastgoedrecht. Hierbij had ze een bijzondere aandacht voor allerhande juridische vraagstukken inzake appartementsrecht.

Auteur van het praktijkhandboek - Heibel in het appartementsgebouw - 3de herziene uitgave | Astrid Clabots | ISBN: 9789046609583