​​​On-demand videocursus voor advocaten | TRAILER

Burenhinder in de praktijk anno 2020

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Wat cursisten zeggen

 

Het concept "videocursus" vind ik een uitstekend idee dat alleen maar voordelen heeft!.

 

B.W.Advocaat

Studiepunten

voor advocaten

Erkenning OVB | 3 punten

Aflevering attest (PDF via email) direct na het volgen van deze on-demand videocursus.

Licentieprijs

 SOLIDARITEITSKORTING
€125,00 €99,00 + BTW (21%)

Inhoud videocursus pakket:

 • Videocursus in HD - 182 min.
 • Praktijkgerichte syllabus (47 pag.)
 • Selectie van relevante vonnissen en arresten (133 pag.)
 • Attest permante vorming - 3 studiepunten
 • 12 maanden onbeperkt bekijken

Inhoud van de videocursus

Deze online videocursus biedt de deelnemers praktijkgerichte inzichten aan de hand van recente rechtspraak inzake het goederenrecht, mede gelet op het gewijzigde wetgevend kader. De focus ligt op actuele dossiers inzake burenhinder. Ook de impact van het nieuw goederenrecht bij burenhinder wordt behandeld.

Docent

mr. Bart Van Baeveghem - Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem - De Boeck (Synergylaw)


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

DEEL I
 • Overzicht
 • Historiek burenhinder
 • Wie is een “buur”
 • Toerekenbaarheid
 • Uitwerking toerekenbaarheid
DEEL II
 • Wanneer is hinder abnormaal?
 • Verband burenhinder en fout-aansprakelijkheid
 • Toepassingen fout-burenhinder
 • Verzekerings- en contractuele complicaties
 • Burenhinder en WER
 • Burenhinder en aansprakelijkheid bodemverontreiniging
 • Burenhinder bij openbare werken
 • Hnder door openbare werken: in de kantlijn
 • De sanctie: een passende compensatie
 • De sanctie: een passende compensatie: toepassing burenhinder rechtsmisbruik
 • De sanctie: een passende compensatie: toepassing: wel herstel in natura
 • Abnormale vatbaarheid voor burenhinder
 • Een laattijdige vordering?
 • Een laattijdige vordering? toepassing
 • Burenhinder en de vergunningverlenende overheid
 • Burenhinder en de vereniging van mede-eigenaars
 • Blik op de toekomst? (onder voorbehoud)
 • Nieuw Wetboek Goederenrecht: burenhinder
 • Vragen over burenhinder?

Over de docent

Bart Van Baeveghem is als advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht in de ruime zin. Horen daarbij: contractenrecht (koop-huur-vastgoedmakelaarsovereenkomsten), maar ook stedenbouwrecht en goederenrecht (o.a. problematieken van erfdienstbaarheden).

Deeltijds verbonden aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent als (praktijk)assistent goederenrecht (sinds 2003)

Publiceert in diverse juridische tijdschriften, voornamelijk met betrekking tot contracten van vastgoedbemiddeling.

Co-auteur van diverse juridische uitgaven, waaronder het geannoteerd Burgerlijk Wetboek van Die Keure en de Uitgave Wet en Duiding Huur (Larcier) en Wet en Duiding Erfdienstbaarheden (Larcier) en Wet en Duiding Vastgoed (Larcier).

Regelmatige spreker op diverse juridische lezingen en studiedagen (o.a. voor CIB-Vlaanderen, VIVO, ESCALA) en docent in de opleiding Vastgoedmakelaar bij Opleidingscentrum Syntra Asse.

Het concept "videocursus" vind ik een uitstekend idee dat alleen maar voordelen heeft!

 

B.W.Advocaat