​​​On-demand videocursus voor notarissen | TRAILER

Het horen van kinderen en jongeren:
het belang van effectieve communicatie

(NIEUW - 2024)

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Wat cursisten zeggen

 

Het concept "videocursus" vind ik een uitstekend idee dat alleen maar voordelen heeft!.

 

B.W.

Permanente vorming

voor notarissen

Erkenning NKN | 1 uur

Attest permanente vorming (PDF via email) direct na het volgen van deze on-demand videocursus.

Licentieprijs

Portalus on-demand video korting TIJDELIJKE KORTING
(t.e.m. 30/06/2024)
€109,00 €99,00 + BTW (21%)

Inhoud videocursus pakket:

  • Videocursus in HD - 84 min.
  • Praktijkgerichte syllabus (86 pag.)
  • Attest permante vorming - 1 uur
  • 12 maanden onbeperkt bekijken

Inhoud van de videocursus

In deze cursus bespreekt prof. dr. Sarah Bal, een ervaren klinisch psycholoog en psychotherapeut, effectieve communicatie met kinderen, jongeren en hun gezinnen. De nadruk ligt op inzichten en ervaringen die zijn opgedaan tijdens meer dan 25 jaar betrokkenheid bij intieme gesprekken met deze doelgroep.

Hoewel ze zichzelf niet als een communicatie-expert beschouwt, wil ze graag perspectieven delen over de kenmerken van goede communicatie. Hierbij wordt onderzocht waarom communicatie met kinderen en jongeren in deze tijd van essentieel belang is.

Deze opleiding omvat twee cruciale thema's: communicatie en de wisselwerking tussen volwassenen en kinderen/jongeren. Dr. Bal benadrukt dat communicatie tijdloos is en niet afhankelijk van leeftijd of diploma's. Het vermogen om effectief te communiceren moet worden gestimuleerd, ongeacht de levensfase.

In haar verhaal belicht ze de interactie tussen volwassenen als vormgevers en kinderen als grondstof, en vice versa. Ze benadrukt het wederzijdse aanvullende karakter tussen volwassenen en kinderen.

Docent

Sarah Bal | Klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut aan het UZ Gent


Thema's

AGENDA

  • Wat weten we?
  • Waar zouden we meer aandacht aan kunnen besteden?
  • Hoe doen we het (… dan het beste)?

Over de docent

Sarah Bal is licentiaat Klinische Psychologie en doctor in de Psychologische Wetenschappen. In 2003 behaalde ze haar doctoraat met als titel ‘Adaptation to sexual abuse in adolescents: the role of appraisals, coping and social support’.

Zij als gastprofessor verbonden aan de vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie, Faculteit Geneeskunde, van de Universiteit Gent. Haar onderzoek en expertise omvat chronische stress, angst en trauma bij kinderen en jongeren.

Als klinisch psycholoog en cognitief-gedragstherapeut werkt ze binnen de afdeling Kinder-, en Jeugdpsychiatrie van het Universitair Ziekenhuis Gent. Daar bestaat haar taak uit diagnostiek en behandeling van jongeren en hun context die te maken hebben met uiteenlopende psychiatrische problemen.

Tussen september 2019 en september 2021 werkte ze als expert binnen de expertengroep 'Nieuw geestelijke gezondheidsbeleid in België', van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, meer specifiek voor het deel 'Participatie: Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg Kinderen en Jongeren'.

Sinds maart 2023 is ze gedetacheerd uit het UZGent, om te werken aan de ontwikkeling van een zorgcentrum voor mentaal welbevinden voor studenten in Gent.

Ze heeft een privépraktijk voor jongeren en jongvolwassenen.

Sarah Bal is als docent en supervisor verbonden aan verschillende postacademische opleidingen: Klinische psychodiagnostiek voor kinderen en jongeren (Gent, KUL, VUB), Forensische Psychodiagnostiek en Counseling (Thomas More), Geweldloos verzet in gezinnen (VUB) Cognitieve Gedragstherapie voor Kinderen en Jongeren (UGent, KUL).

Ze wordt graag en vaak gevraagd om lezingen en workshops te geven over trauma, ingrijpende gebeurtenissen, communiceren met tieners/adolescenten, sociale vaardigheden bij adolescenten, suïcideproblematiek bij jongeren, nieuwe autoriteit,... en andere thema's over psychologie/psychiatrie/opvoeding bij kinderen en jongeren.

Ze publiceerde vnl. over trauma bij kinderen en adolescenten en schreef samen met Inge Antrop het boek 'Sta Sterker: een gedragstherapeutische socialevaardigheidstraining voor adolescenten', Lannoo.

Ze is o.a. als therapeut te zien in het programma 'Therapie', een productie van Panenka voor Canvas., wat in 2019 en 2020 te zien was, en waarvan in 2025 een nieuwe reeks zal verschijnen.

Meer info - Linkedin profiel

Het concept "videocursus" vind ik een uitstekend idee dat alleen maar voordelen heeft!

 

B.W.Advocaat