Over de bestelprocedure

Nog geen klant? Ga naar www.portalus.video, kies uw beroepgroep en selecteer uw cursussen uit het aanbod. In uw winkel mandje krijgt u ook de mogelijkheid om een EDUC 10,20,60 pakket te kiezen. Het bestellen van een pakket uren (EDUC 10/20/60u) is altijd voordeliger. De uren die u koopt kan u onbeperkt in de tijd inzetten om een videocursus te activeren. Wanneer u de KMO-Portefeuille gebruikt dan bespaart u tot 30% op uw opleiding.

U kunt ofwel één of meerdere specifieke cursussen bestellen ofwel een pakket van een aantal uren kopen. Het bestellen van een pakket uren (10/20/60u) is altijd voordeliger. De uren die u in een pakket aankoopt kan u tot 3 jaar na aankoop inwisselen om videocursussen te activeren. U kunt deze uren, indien gewenst, ook delen met collega’s binnen hetzelfde kantoor. Zij hebben dan ook de mogelijkheid opleidingen te volgen en attesten te downloaden zoals uzelf. Wanneer u de KMO-Portefeuille gebruikt dan bespaart u tot 30% op uw opleiding.

 • U bestelt 10, 20 of 60u opleiding en creëert zo een tegoed;
 • U beslist later welke huidige én toekomstig beschikbare videocursussen u hiermee activeert.
 • Uw tegoed wordt verminderd met het aantal uren dat de geactiveerde cursus vertegenwoordigt;
 • Beschikbare uren blijven tot 3 jaar na bestelling inwisselbaar en kunnen dus over meerdere jaren gespreid worden;
 • De prijs per uur opleiding ligt vast; u geniet dus een permanente korting en bent beschermd tegen mogelijke prijsverhogingen;
 • Elke videocursus kan u gedurende 12 maanden bekijken na activatie;
 • Na het bekijken van de videocursus krijgt u een attest permanente vorming.

Vooraleer u een videocursus activeert kan u de inhoud ervan bekijken - druk op ‘trailer’

Wanneer u inlogt via www.portalus.video/KLANT kan u bijkomende opleidingen bestellen / activeren via de knop ‘Beschikbare videocursussen’ bovenaan. U kunt ofwel een of meerdere specifieke cursussen bestellen ofwel een pakket van een aantal uren kopen. U heeft tot 3 jaar de tijd om deze uren te activeren.

Over de betaling

Van zodra u een bestelling plaats, ontvangt u eerst een pro-forma factuur. Wanneer de betaling volledig geregistreerd is ontvangt u dezelfde dag een factuur ter vervanging van de pro-forma.

Soms valt het voor dat wij of u een dubbele betaling van de BTW of het saldo via de KMO Portefeuille opmerken. Dubbele stortingen worden uiteraard direct terugbetaald.

Portalus BV is een erkende dienstverlener voor de KMO-portefeuille, pijler Opleidingen. De Vlaamse overheid betaalt tot 30% van uw investering in opleidingen en bijscholingen terug. Ons erkenningsnummer voor Opleidingen is DV.O240199

Na het storten van de eigen bijdrage aan de kmo-portefeuille volgt nog een laatste stap. Wanneer de Vlaamse Overheid het netto-bedrag gedeeltelijk heeft aangevuld, dient u nog de opdracht te geven om het netto-bedrag door te storten naar Portalus.Video. Zolang deze stap niet wordt uitgevoerd, kunnen wij de betaling niet registeren en krijgt u bijgevolg betalingsherinneringen.

Ja, alle opleidingen en pakketten kunnen via Bancontact, Maestro , PayPal, VISA, Mastercard en overschrijving betaald worden

Ja, wanneer u recent een bestelling heeft geplaatst en er nog geen factuur werd opgemaakt dan kunnen wij uw pro-forma factuur nog wissen. Contacteer ons in dat geval via ons contactformulier - klik hier. Uw pro-forma factuur werd reeds betaald? Gezien de verleende service onmiddellijk toegankelijk is, is er na betaling geen annulatiemogelijkheid voorzien.

Over de toegang tot de cursus(sen)

De toegang is beschermd door de combinatie email / paswoord. Na ontvangst van de betaling of na uw expliciete opdracht tot activatie wordt een mail verstuurd met uw inloggegevens.

Ja, wanneer u een bestelling plaats heeft u de mogelijkheid om de opleiding meteen te activeren. Ook wanneer u de betaling nog niet heeft uitgevoerd. Wij rekenen er wel op dat u meteen de betaling in orde brengt.

Wanneer u inlogt op onze website dan kan u in uw account onder het menu ‘bestelde videocursussen’ een overzicht zien van uw aangekochte videocursussen. Van hieruit kan u de cursussen volgen, documentatie raadplegen en een attest aanvragen.

Ga naar de webpagina www.portalus.video/KLANT Geef uw email in en u ontvangt het paswoord in uw mailbox.

Over mijn account

U kan deze zoveel bekijken als u wenst. Er wordt uiteraard maar één attest uitgereikt.

Deze cursussen alsook de online documentatie is persoonlijk en mogen dus niet gedeeld worden. De toegang is beschermd door de combinatie email / paswoord. Anderzijds kan u wel een EDUC 10,20,60 pakket aankopen en de uren binnen het pakket delen met uw collega’s. Zij kunnen dan individueel zelf vrij cursussen selecteren binnen het aangekochte pakket en attesten aanvragen.

De on-demand videcusrsussen zijn te bekijken tot 12 maanden na bestelling / activatie. U kan deze zoveel bekijken als u wenst.

U heeft tot 3 jaar de tijd om de uren in een EDUC 10,20,60 pakket te activeren.

Wanneer u inlogt op onze website dan kan u in uw account onder het menu ‘bestellingen | attesten’ een overzicht zien van uw nog beschikbare ure binnen uw EDUC pakket.

De on-demand videcursussen zijn te bekijken tot 12 maanden na bestelling / activatie. Beschikbare uren uit een EDUC-pakket blijven tot 3 jaar na bestelling inwisselbaar en kunnen dus over meerdere jaren gespreid worden.

Bijkomende opleidingen kan u bestellen / activeren via de knop ‘Beschikbare videocursussen’ bovenaan in uw accountoverzicht.

Wanneer u inlogt op onze website dan kan u in uw account onder het menu ‘Info | Account | Contact’ de sectie “Uw klantengegevens | Paswoord wijzigen” vinden. Via deze weg kan u zelf de aanpassing doen.

Wanneer u inlogt op onze website dan kan u in uw account onder het menu ‘Info | Account | Contact’ de sectie “Een aangekocht pakket delen” vinden. Nadat u ‘Ja’ heeft aangevinkt en op KEUZE OPSLAAN drukt zal u naar het scherm BEHEER CURSISTEN gaan waar u één of meerdere cursisten kunt koppelen. U kunt een cursist later ook nog ontkoppelen. U kunt uw keuze om uw uren te delen steeds wijzigen. De cursist kan nooit meer uren opnemen dan dat u beschikbaar heeft.

Over het online leslokaal

Jazeker, om onze dienstverlening te optimaliseren vragen wij u op het einde van de cursus een evaluatie te geven.

Jazeker, bij elke cursus krijgt u de mogelijkheid contact te nemen met de docent. Dat kan via een contactformulier in het online klaslokaal of via de email/tel. gegevens die de docent in de syllabus heeft meegegeven.

U heeft als cursist pas recht op een aanwezigheidsattest wanneer u alle aandachtscontroles heeft aangeklikt. Dit is een vereiste van de OVB.

U heeft als cursist pas recht op een aanwezigheidsattest wanneer u op het einde van de opleiding de afsluitende toets, met inhoudelijke vragen over de cursus, hebt ingevuld. Dit is een vereiste van de OVB.

Klik na het volgen van de vorming in uw cursusoverzicht op de knop ‘attest’ om uw deelname aan de cursus te valideren.

Wij werken onze systemen regelmatig bij. Het kan gebeuren dat er bij de onderhoudswerkzaamheden tijdelijk geen toegang tot vragen/aandachtscontroles is. Dit heeft geen invloed op het registreren van uw attest.

Over het attest

Een attest permanente vorming kan u, na het bekijken van de opleiding, opvragen tot de datum opgegeven in het overzicht. Om dit attest te bekomen zal u gevraagd worden enkele vragen m.b.t. de inhoud van de gevolgde cursus correct te beantwoorden. Vervolgens wordt u tevens gevraagd te bevestigen dat u:

 • U bent ingelogd en daarmee uw aanwezigheid op het online opleidingsplatform bevestigt;
 • U blijft ingelogd voor de duurtijd van de door u gekozen delen van deze online cursus;
 • Tussen het in- en uitloggen zal u geen andere toepassingen (bv. email) openen noch gebruiken tijdens de online opleiding;
 • Randapparatuur zoals telefoon, smartphone, tablets, die niet gebruikt worden om de opleiding te volgen, uitschakelt tijdens het bekijken van de online opleiding.

De OVB, NKN, BIV en het ITAA vragen aan erkende opleiders om geen attesten meer af te leveren maar uw deelname rechtstreeks te registeren in hun respectievelijke systemen. Nadat u de cursus via dit platform heeft gevolgd voegen wij uw attest op het einde van iedere maand toe aan de individuele punten(uren)kaart. Leden van het FBC (bemiddelaars) kunnen hun attesten in PDF via dit platform downloaden.

Nadat u de cursus gevolgd heeft kan u via de knop ‘attest’ in uw account de aanvraag voor een attest registreren. De punten worden vervolgens door ons opgeladen en dit telkens op het einde van de maand na het volgen van de opleiding. Leden van het FBC (bemiddelaars) kunnen hun attesten in PDF via dit platform wel nog zelf downloaden.

Wanneer u inlogt op onze website dan kan u in uw account onder het menu ‘bestellingen | attesten’ een overzicht zien van uw geregistreerde attesten en de status m.b.t. het opladen bij de overkoepelende beroepsfederatie.

Om een overzicht van uw punten / uren te krijgen, moet u inloggen op het besloten gedeelte van het portaal van uw beroepsfederatie. De details van de punten / uren die u verzameld heeft bij portalus.video kan u zien in uw account.

Klik na het volgen van de vorming in uw cursusoverzicht op de knop 'attest' om uw deelname aan de cursus te valideren. Leden van de OVB, NKN, ITAA dienen vervolgens niet langer zelf hun attest bij uw beroepsfederatie in te dienen. Wij zorgen aan het begin van iedere maand voor de registraties van uw punten/uren m.b.t. vormingen die u heeft afgerond in de vorige maand. Leden van het FBC (bemiddelaars) kunnen hun attesten in PDF via dit platform downloaden.

Het attest permanente vorming is beperkt in de tijd opvraagbaar. In het overzicht ‘bestelde videocursussen’ staat de einddatum aangeduid in de kolom ‘Attest tot’. Wij verlengen doorgaans de nog actuele cursussen zodat u hier geen hinder van ondervindt. Het is echter raadzaam niet te lang te wachten met het aanvatten van een geselecteerde cursus.

Over ons aanbod

Nee, er komen regelmatig nieuwe cursussen bij. Wij houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Er worden voorlopig geen klassikale regionale studienamiddagen gepland.

Zeker en vast. Onze catalogus wordt doorheen het jaar steeds aangevuld met nieuwe opleidingen. Maar u kan altijd een onderwerp voorstellen. Contacteer ons in dat geval via ons contactformulier - klik hier. Wij houden in de mate van het mogelijke rekening met uw wensen.

Onderaan onze e-mail krijgt u de mogelijkheid om u via de link ‘uitschrijven’ af te melden op onze digitale nieuwsbrieven. Let wel, onze catalogus wordt doorheen het jaar steeds aangevuld met nieuwe opleidingen. Wanneer u zich uitschrijft van onze digitale nieuwsbrieven dan wordt u hiervan niet meer op de hoogte gebracht.