​​​On-demand videocursus voor erkende bemiddelaars | TRAILER

Debat | Familierechtbank in beweging: een participatiemodel voor de advocatuur en de hulpverlening

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Deze on-demand videocursus wordt exclusief aangeboden aan bemiddelaars door New Deal Academy VZW

Maak ook kennis met het opleidingsaanbod klassikale vormingen van New Deal Academy - KLIK HIER

Wat deelnemers zeggen

 

Het concept "videocursus" vind ik een uitstekend idee dat alleen maar voordelen heeft!

 

B.W.Advocaat

Permanente vorming

voor erkende bemiddelaars

Erkenning FBC | 1 uur

Aflevering attest (PDF via email) direct na het volgen van deze on-demand videocursus.

Licentieprijs

Portalus on-demand video korting TIJDELIJKE KORTING
(t.e.m. 30/06/2024)
€109,00 €99,00 + BTW (21%)

Inhoud videocursus pakket:

 • Videocursus in HD - 67 min.
 • Attest permante vorming - 1 uur
 • 12 maanden onbeperkt bekijken

Inhoud van de videocursus

Het participatiemodel in de familierechtbank is een duidelijke verschuiving weg van het vroegere strijdmodel. Hoe is de rechtbank tot deze conclusie gekomen en hoe hebben ze dit model kunnen ontwikkelen? Op welke manieren kunnen beide partijen tot oplossingen komen zonder het risico van verdere escalatie van het conflict? Wat is de plaats van de kinderen binnen dit model? Hoe wordt de diverse en uiteenlopende problematiek van deze conflicten aangepakt? En wat zijn de langetermijneffecten?

Het maximaliseren van oplossingsgericht denken, in combinatie met doortastend beslissen waar nodig, zorgt voor een evenwicht binnen dit participatiemodel. Advocaat-bemiddelaars mr. Kris Wellekens en mr. Kristoff Simons gaan hierover samen met familierechter Daniel Van den Bossche in debat. Zij kregen door moderator Dirk Leestmans een aantal interessante vragen en reflecties voorgelegd.

Docenten

mr. Kris Wellekens - Advocaat-Bemiddelaar | mr. Kristoff Simons - Advocaat-bemiddelaar | Daniel Van den Bossche- Rechter in de familie- en jeugdrechtbank - Afdelingsvoorzitter, afdeling Gent, rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - Lid van de Hoge Raad voor de Justitie | Dirk Leestmans, Justitiejournalist - VRT


Thema's

Volgende onderwerpen worden besproken:

 • Hoe ontwikkelde de rechtbank het participatiemodel
 • Hoe wordt escalatie vermeden
 • Wat is de plaats van de kinderen in dit model
 • Welke aanpak wordt gehanteerd
 • Wat zijn de effecten op lange termijn

Over de docenten

Kris Wellekens - Advocaat- bemiddelaar

 • Kris Wellekens is advocaat-bemiddelaar en oprichter van Advocaat-Bemiddelaar.Gent. Een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in personen- en familierecht, relatievermogensrecht en erfrecht. Kris behaalde zijn master in de rechten in 2001 en heeft ondertussen meer dan 20 jaar ervaring als advocaat in familierecht (balie Gent) en 10 jaar ervaring als bemiddelaar.

Kristoff Simons - Advocaat-bemiddelaar

 • Kristoff Simons studeerde aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij zijn licentiaat in de rechten behaalde in 1992. In dat zelfde jaar legde hij zijn eed af en startte hij zijn professionele loopbaan als advocaat bij een Brussels kantoor.

  In 2005 legde hij als vennoot de basis van het kantoor dat ondertussen door het leven gaat als FAIRWAY.
  Kristoff is ombudsman bij OCA/LIGECA voor de Nederlandse Orde van Advocaten – balie Brussel.
  Sinds 2013 is Kristoff erkend bemiddelaar in familiezaken. Hij is tevens docent van de opleiding ‘bemiddelaar in familiale zaken’ bij New Deal Academy en is een veelgevraagd spreker over topics rond de praktijk van de familiale bemiddeling.
  Kristoff is lid van het Bureau van de Federale Bemiddelingscommissie. 


Daniel Van den Bossche - Rechter in de familie- en jeugdrechtbank Afdelingsvoorzitter , afdeling Gent, rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Lid van de Hoge Raad voor de Justitie

 • Daniel Van den Bossche was bijna 14 jaar advocaat aan de Gentse balie. In 1999 werd hij magistraat. Hij zetelde aanvankelijk als rechter in de toenmalige rechtbank van eerste aanleg van Gent in burgerlijke en strafzaken. In 2002 werd hij onderzoeksrechter te Gent. Sedert 2014 is hij afdelingsvoorzitter, belast met het beleid van de Gentse afdeling in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen en zetelt hij als rechter in de familie- en jeugdrechtbank. Sedert 10 december 2020 is tevens lid van de Hoge Raad voor de Justitie.

Dirk Leestmans - Justitiejournalist bij VRT NWS.

 • Dirk Leestmans is een ervaren VRT-journalist die reeds vele jaren op een kritische wijze het reilen en zeilen in de juridische wereld van nabij volgt, ook als medewerker van De Juristenkrant. Hij is o.a. bekend van de bekroonde Panorama uitzending over Jonathan Jacob (samen met Caroline Van den Berghe).

Het concept "videocursus" vind ik een uitstekend idee dat alleen maar voordelen heeft!

 

B.W.Advocaat