​​​On-demand videocursus voor vastgoedmakelaars en syndici | TRAILER

Vorderen, verjaren, uitdoven en afschaffen in het nieuwe goederenrecht

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Wat cursisten zeggen

 

Het concept "videocursus" vind ik een uitstekend idee dat alleen maar voordelen heeft!.

 

B.W.Advocaat

Studiepunten

voor vastgoedmakelaars en syndici

Erkenning BIV | 2 uren

BIV-Beroepsinstitiuut-voor-vastgoedmakelaars-Portalus-Video-erkend-opleidingsverstrekker"
ERKEND OPLEIDINGSVERSTREKKER

U volgt deze cursus op uw eigen tempo. Na afloop zorgen wij voor de registratie van uw vormingsuren bij het BIV.

Licentieprijs

Portalus on-demand video korting TIJDELIJKE KORTING
(t.e.m. 30/06/2024)
€169,00 €149,00 + BTW (21%)

KMO-portefeuille-Portalus-Video-erkend-dienstverlener

Inhoud videocursus pakket:

 • Videocursus in HD - 131 min.
 • Praktijkgerichte syllabus - 95 dia's
 • Attest permante vorming - 2 studiepunten
 • 12 maanden onbeperkt bekijken

Inhoud van de videocursus

In deze cursus licht mr. Bart Van Baeveghem inleidend toe wat de bedoeling is van de wetgever in het Boek III Goederenrecht. Vorderingen van bezit en eigendom worden besproken. Alsook de opvolger van art. 2279 uit het oud BW. Wat met de mogelijkheid om een actieve vordering inzake verjaring te stellen? Ook de aparte titel ‘burenrelaties’ in het nieuwe Boek III wordt besproken. A.d.h.v. enkele voorbeelden wordt de impact van de eerbiedigende werking ten opzichte van het oude recht geïllustreerd. Hoe absoluut is eigendom nog? En tot slot komen in deze cursus ook nog enkele specifieke nieuwigheden inzake vruchtgebruik en opstal aan bod.

Mr. Bart Van Baeveghem haalt tal van voorbeelden aan die u aan uw eigen praktijk kan toetsen.

Docent

mr. Bart Van Baeveghem - Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem (Synergylaw)


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Krachtlijnen en doelstellingen van het Boek 3 Goederen
 • Integratie en instrumentalisering
 • Vorderen van bezit en eigendom
 • De opvolger van art. 2279 BW
 • Actieve vordering verkrijgende verjaring
 • Onroerende publiciteit: de lacunes opgevuld?
 • Bevrijdende en verkrijgende verjaring
 • Burenrelaties in nieuw goederenrecht
 • Eerbiedigende werking ten opzichte van het “oude” recht
 • Hoe absoluut is eigendom nog?
 • Mede-eigendom al dan niet vrijwillig
 • Tenietgaan van zakelijke gebruiksrechten
 • Specifieke nieuwigheden in vruchtgebruik-erfpacht en opstal

Over de docent

Bart Van Baeveghem is als advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht in de ruime zin. Horen daarbij: contractenrecht (koop-huur-vastgoedmakelaarsovereenkomsten), maar ook stedenbouwrecht en goederenrecht (o.a. problematieken van erfdienstbaarheden).

Deeltijds verbonden aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent als (praktijk)assistent goederenrecht (sinds 2003)

Publiceert in diverse juridische tijdschriften, voornamelijk met betrekking tot contracten van vastgoedbemiddeling.

Co-auteur van diverse juridische uitgaven, waaronder het geannoteerd Burgerlijk Wetboek van Die Keure en de Uitgave Wet en Duiding Huur (Larcier) en Wet en Duiding Erfdienstbaarheden (Larcier) en Wet en Duiding Vastgoed (Larcier).

Regelmatige spreker op diverse juridische lezingen en studiedagen (o.a. voor CIB-Vlaanderen, VIVO, ESCALA) en docent in de opleiding Vastgoedmakelaar bij Opleidingscentrum Syntra Asse.

Meer info - Linkedin profiel

Het concept "videocursus" vind ik een uitstekend idee dat alleen maar voordelen heeft!

 

B.W.Advocaat