​​​On-demand videocursus voor vastgoedmakelaars en syndici | TRAILER

Verjaring, eigendom en publiciteit

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Wat cursisten zeggen

 

Het concept "videocursus" vind ik een uitstekend idee dat alleen maar voordelen heeft!.

 

B.W.Advocaat

Studiepunten

voor vastgoedmakelaars en syndici

Erkenning BIV | 2 uren

BIV-Beroepsinstitiuut-voor-vastgoedmakelaars-Portalus-Video-erkend-opleidingsverstrekker"
ERKEND OPLEIDINGSVERSTREKKER

U volgt deze cursus op uw eigen tempo. Na afloop zorgen wij voor de registratie van uw vormingsuren bij het BIV.

Licentieprijs

Portalus on-demand video korting TIJDELIJKE KORTING
(t.e.m. 30/06/2024)
€169,00 €149,00 + BTW (21%)

KMO-portefeuille-Portalus-Video-erkend-dienstverlener

Inhoud videocursus pakket:

 • Videocursus in HD - 120 min.
 • Praktijkgerichte syllabus - 72 dia's
 • Attest permante vorming - 2 studiepunten
 • 12 maanden onbeperkt bekijken

Inhoud van de videocursus

mr. Bart Van Baeveghem is specialist inzake goederenrecht en geeft in deze online videocursus op uitgebreide wijze inzicht in recente nieuwe wetgeving. Er wordt stilgestaan bij het totale spectrum van het nieuwe goederenrecht. Is het 'oude' goederenrecht nu volledig uitgerangeerd? 

Bijzondere aandacht gaat naar de krachtlijnen en doelstellingen van het Boek 3 Goederen, de integratie en instrumentalisering, de indeling van het goederenrecht, de ‘opvolger van art. 2279 BW’, de bevrijdende en verkrijgende verjaring. Er wordt ook stilgestaan bij het onderdeel publiciteit. Werden de lacunes opgevuld? Ook de eerbiedigende werking ten opzichte van het “oude” recht en de zakelijke subrogatie worden nader besproken.

Verder geeft mr. Van Baevegehem duiding bij personen, goederen en voorwerpen en belicht thema’s zoals ‘hoe absoluut is eigendom nog?’, de bal en de buur, het mede-eigendom al dan niet vrijwillig, een nieuwe kijk op dieren en komen we te weten welke thema’s het niet haalden in het nieuwe wetboek.

Mr. Bart Van Baeveghem haalt tal van voorbeelden aan die u aan uw eigen praktijk kan toetsen.

Docent

mr. Bart Van Baeveghem - Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem (Synergylaw)


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Krachtlijnen van de hervorming
 • Modernisering goederenrecht
 • Instrumentalisering
 • Wetgevende integratie in Boek 3 “Goederen”
 • Een gesloten systeem, maar met een zekere flexibiliteit
 • Ambitieuze doelstellingen
 • Goederenrecht als Belgisch compromis: gesloten systeem met flexibele kantjes
 • Algemene kenmerken van zakelijke rechten gecodificeerd
 • Algemene kenmerken van zakelijke rechten gecodificeerd: zakelijke subrogatie
 • Inwerkingtreding en overgangsrecht van het nieuwe goederenrecht
 • Inwerkingtreding en overgangsrecht van het nieuwe goederenrecht
 • Bijzondere wijzen van tenietgaan van zakelijke gebruiksrechten (art. 3.16)
 • Relatieve wijzen van beëindiging (3.17)
 • De functies van bezit
 • Verkrijging door de bezitter te goeder trouw bij roerende goederen
 • Verjaring in het nieuwe goederenrecht
 • Verkrijgende verjaring in het oude regime
 • Verkrijgende verjaring nieuw regime
 • Onroerende publiciteit gemoderniseerd
 • Onroerende publiciteit: voortaan uitgebreider
 • Personen, voorwerpen en goederen
 • Een nieuwe kijk op dieren: geen voorwerpen
 • Veralgemening rechten op het openbaar domein
 • Ook inherente bestanddelen van onroerende goederen zijn onroerend
 • Eigendomsrecht Revindicatie
 • Bewijsregeling: hiërarchie
 • Eigendom: uniforme regeling gevonden zaken (art. 3.58)
 • Eigendom: gevonden zaken als oorspronkelijke eigendomsverkrijging (art. 3.59)
 • Eigendom: niet opgehaalde zaken (art.3.60)
 • Eigendom: horizontale omvang onroerend goed (art. 3.61)
 • Eigendom: Grensoverschrijding(art. 3.62)
 • Eigendom: Feitelijk gedogen (3.67)
 • Eigendom: verwerking van goederen (art. 3.56)
 • Eigendom: onroerende goederen
 • Driedimensionaal eigendomsbegrip voor onroerende goederen
 • Mede-eigendom
 • Toevallige mede-eigendom
 • Vrijwillige mede-eigendom
 • Besluit

Over de docent

Bart Van Baeveghem is als advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht in de ruime zin. Horen daarbij: contractenrecht (koop-huur-vastgoedmakelaarsovereenkomsten), maar ook stedenbouwrecht en goederenrecht (o.a. problematieken van erfdienstbaarheden).

Deeltijds verbonden aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent als (praktijk)assistent goederenrecht (sinds 2003)

Publiceert in diverse juridische tijdschriften, voornamelijk met betrekking tot contracten van vastgoedbemiddeling.

Co-auteur van diverse juridische uitgaven, waaronder het geannoteerd Burgerlijk Wetboek van Die Keure en de Uitgave Wet en Duiding Huur (Larcier) en Wet en Duiding Erfdienstbaarheden (Larcier) en Wet en Duiding Vastgoed (Larcier).

Regelmatige spreker op diverse juridische lezingen en studiedagen (o.a. voor CIB-Vlaanderen, VIVO, ESCALA) en docent in de opleiding Vastgoedmakelaar bij Opleidingscentrum Syntra Asse.

Meer info - Linkedin profiel

Het concept "videocursus" vind ik een uitstekend idee dat alleen maar voordelen heeft!

 

B.W.Advocaat