korting ZOMERKORTINGEN

Bestel voor 30 juni 2024 - 20:00u en ontvang een extra seizoenskorting (tot -€400) op uw aankoop! 
(geldig bij een aankoop van een EDUC pakket of een samengestelde aankoop van individuele vormingen.

*Bekijk onze kortingen tot -€400 op onze EDUC pakketten! - KLIK HIER

 ​​​On-demand videocursus voor advocaten | TRAILER

Arbitrage: een inleiding & capita selecta aan de hand van een artikelsgewijze wetsbespreking

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Wat deelnemers zeggen

 

Het concept "videocursus" vind ik een uitstekend idee dat alleen maar voordelen heeft!

 

B.W.Advocaat

Studiepunten

voor advocaten

Erkenning OVB | 5 punten

OVB-orde-Vlaamse-Balies-Portalus-Video-erkend-opleidingsverstrekker
ERKEND OPLEIDINGSVERSTREKKER

U volgt deze cursus op uw eigen tempo. Na afloop zorgen wij voor de registratie van uw studiepunten bij de OVB.

Licentieprijs

Portalus on-demand video korting TIJDELIJKE KORTING
(t.e.m. 30/06/2024)
€329,00 €279,00 + BTW (21%)

Inhoud videocursus pakket:

 • Videocursus in HD - 309 min.
 • Samenvattende syllabus
 • Attest permante vorming - 5 studiepunten
 • 12 maanden onbeperkt bekijken

Inhoud van de videocursus

mr. Kris Wagner geeft als expert ter zake in deze online videocursus op zeer uitgebreide wijze inzicht in de wet op de arbitrage. Een ruime selectie aan  wetsartikelen wordt in een cursus van in totaal 5 uren in detail toegelicht en aangevuld met voorbeelden uit de ruime praktijkervaring van dr. Kris Wagner.

Docent

mr. Kris Wagner  Advocaat - Partner bij Holmes Kirby - Oprichter en voorzitter van CEDIRES (Center for Dispute Resolution)


 

Inhoudstafel

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

ARBITRAGE: EEN INLEIDING & CAPITA SELECTA AAN DE HAND VAN EEN ARTIKELSGEWIJZE WETSBESPREKING
 • Soorten arbitrage
 • De belangrijkste internationale verdragen en instrumenten over arbitrage
 • Capita selecta aan de hand van een artikelsgewijze bespreking van de Belgische arbitragewet
 • Artikel 1676 Ger. W.
 • Art. 1676, § 1, twee groepen geschillen
 • Art. 1676, § 2, Ger. W. – Personen die een arbitrageovereenkomst kunnen aangaan (subjectieve arbitreerbaarheid)
 • Art. 1676, § 3, Ger. W. – Arbitrage en publiekrechtelijke rechtspersonen
 • Art. 1676, § 4, Ger. W.
 • Arbitrage in het verzekeringsrecht
 • Arbitrage en octrooien
 • Arbitrage en merken
 • Arbitrage en handelsagentuur
 • Art. 1676, § 5, Ger. W. – Arbitrage in het arbeidsrecht
 • Art. 1676, § 6, Ger. W. – De plaats van de arbitrage en rechtsmacht van de Belgische rechter
 • Art. 1676, § 7, Ger. W.
 • Art. 1676, § 8, Ger. W.
 • Art. 1677 Ger. W. – Definities en partij-autonomie
 • Art. 1678 Ger. W. – Mededelingen en termijnen
 • Art. 1679 Ger. W. – (Dekking van) Onregelmatigheden
 • Art. 1680 Ger. W. – Taken van de voorzitter van de rechtbank
 • Arbitrage-overeenkomst
 • Samenstelling van het scheidsgerecht
 • Arbitrale uitspraak en de afsluiting van de procedure

DEZE CURSUS IS HET RESULTAAT VAN JARENLANGE EXPERTISE EN PRAKTIJKERVARING

Kris Wagner legt zich sinds 1995 toe op commerciële geschilvoering, als advocaat en als arbiter.

Mr. Wagner is tevens voorzitter van Cedires, Center for Dispute Resolution.

Dr. Wagner legt zich toe op commerciële geschilvoering, meestal op het domein van de zgn. "complex litigation".  Hij heeft ruime ervaring in een brede waaier van dossiers (o.m. voor overheden en overheidsinstellingen, financiële instellingen, grote of middelgrote ondernemingen).  Daarnaast heeft Kris Wagner doorheen de jaren ook ruime ervaring opgedaan in het ondernemingsstrafrecht.

Binnen het brede domein van de (meestal commerciële) geschilvoering heeft Kris Wagner ruime ervaring met:

 • Aandeelhoudersgeschillen (alsook post-acquisitie geschillen);
 • Aansprakelijkheidsrecht (o.m. bankiersaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid);
 • Bancair recht / geschillen voor en tegen banken;
 • Complexe geschilvoering (o.m. multipartijengeschillen);
 • Disciplinaire geschillen;
 • Dwangsommen;
 • Internationaal handelsrecht;
 • Octrooigeschillen;
 • Ondernemingsstrafrecht;
 • Vastgoed.

Auteur van diverse juridische praktijkhandboeken:

 • Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 711 blz. (commerciële uitgave van doctoraal proefschrift).
 • Derdenverzet, in Algemene Praktische Rechtsverzameling, Mechelen, Kluwer, 2004, 118 blz.
 • Dwangsom, in Algemene Praktische Rechtsverzameling, Mechelen, Kluwer, 2003, 225 blz.
 • Casebook 20 jaar Dwangsom, Gent, Mys & Breesch, 2001, 560 blz.

Bijdragen in overige juridische publicaties (artikelen, noten, bijdragen in verzamelwerken):

 • "Over het arbitragebeding in algemene voorwaarden", (noot onder arbitrale uitspraak 20 januari 2012), P. & B. 2014, 130 (samen met Jolien Barbier).
 • "Over de taak van de rechter in kort geding na een vernietiging van een octrooi door de bodemrechter oordelend in eerste aanleg", (noot onder Cass. 24 juni 2013), RABG 2013, 1424.
 • "Dwangsom, uitvoeringstermijn, respijttermijn: het Benelux Gerechtshof trancheert", (noot onder Benelux Gerechtshof 11 februari 2011), R.W. 2011-12, 1073.
 • "Online geschillenbeslechting", in P. Van Eecke (ed.), Recht & elektronische handel, Brussel, Larcier, 2011, 382.
 • "Over de niet-toepasselijkheid van de interestvoet wet bestrijding betalings­achterstand handelstransacties op de cliënteelvergoeding van artikelen 20 en 21 handelsagentuurwet", (noot onder Cass. 5 november 2009), RABG 2010, 1076.
 • "Dwangsom in latere procedure: controverse passend beëindigd", (noot onder Benelux-Gerechtshof 17 december 2009), R.W. 2010-2011, 829.
 • "Dwangsom 2003-2009", in Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen (ed.), Meester van het proces. Topics gerechtelijk recht, Brussel, Larcier, 2010, 1-79.
 • "De sanctieregeling in de taalwet van 1935: Quousque tandem abutere patientia nostra?", T.B.H. 2010, 234.
 • "Actualia burgerlijk bewijsrecht", P. & B. 2009, 153.
 • "Maatregelen onder verbeurte van een dwangsom: nauwkeurig te formuleren, zonder overdracht van rechtsmacht", (noot onder Cass. 27 februari 2009), R.W. 2009-10, 578.
 • "Het lot van de dwangsom na regularisatie van een stedenbouwkundige inbreuk", (noot onder Antwerpen 14 februari 2007 en Beslagr. Mechelen 20 april 2007), P. & B. 2009, 101.
 • "Agentuurovereenkomst en cliënteelvergoeding", (noot onder Cass. 15 mei 2008), R.W. 2008-09, 1684.
 • "Conclusietermijnen die verstrijken op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, worden verlengd tot de eerstvolgende werkdag", (noot onder Cass. 12 juni 2008), R.W. 2008-09, 931.
 • "Recente ontwikkelingen met betrekking tot het bewijs in burgerlijke zaken", in Vlaamse Conferentie van de Balie te Gent (ed.), Actualia Gerechtelijk Recht, Brussel, Larcier, 2008, 141-200.
 • "Sancties in het burgerlijk procesrecht. Stand van zaken en recente ontwikkelingen", in P. Van Orshoven (ed.), Gerechtelijk recht, Themis-cahier, Brugge, Die Keure, 2006, 23.
 • "La responsabilité civile, pénale et disciplinaire des magistrats" (met P. Van Orshoven), in E. Dirix & Y. -H. Leleu (eds.), Rapports belges au congrès de l'académie internationale de droit comparé à Utrecht, Brussel, Bruylant, 2006, 325-348.
 • Commentaar bij art. 1456 Ger. W., in Commentaar Gerechtelijk Recht , Mechelen, Kluwer, 2005, losbl.
 • "Het Hof van Cassatie tegen de vervanging van een gerechtsdeurwaarder bij de vaststelling van overspel: geen recht op slaap voor de gerechtsdeurwaarder!", (noot onder Cass. 4 februari 2005), in R.W. 2005-06, 1174.
 • (1) Kennisgeving bij gerechtsbrief als aanvangspunt van de termijn: Hof van Cassatie contra Arbitragehof! (2) Hoger beroep in kort geding: verschijningstermijn, wijze van inleiding en sancties", (noot onder Cass. 26 november 2004), R.W. 2004-05, 1671.
 • "De schuldenaarsverklaring bij laattijdige of onnauwkeurige verklaring van de derde beslagene", (noot onder Brussel 22 juni 2004), RABG 2005, 306.
 • "Actuele problemen inzake de dwangsom" in Goed Procesrecht - goed procederen 2002-2003, Kluwer, 2004, 85.
 • "Dwangsom en het betekeningsvereiste bij cassatie in strafzaken", (noot onder Cass. 28 maart 2003), R.W. 2004-2005, 382.
 • "De exceptie van gewijsde is een onbestaande klip in de latere procedure gericht op het bekomen van een bevel onder verbeurte van een dwangsom om zich te gedragen conform een vroegere veroordeling", (noot onder Voorz. Kh. Kortrijk 12 september 2003), T.R.V. 2004, 358.
 • "Dwangsom en de januskop van de uitvoerings- en respijttermijn", (noot onder Cass. 28 maart 2003), R.W. 2004-2005, 137.
 • "De sancties: terug naar af?" (met P. Van Orshoven), in P. Taelman en M. Storme (eds.), Tien jaar toepassing van de wet van 3 augustus 1992 en haar reparatiewetgeving. Evaluatie en toekomst­perspectieven, Brugge, Die Keure, 2004, 93-129.
 • Allemeersch, Benoît & Wagner, Kris, "Stand van zaken en actuele ontwikkelingen inzake het geding", R.W. 2003-04, 1121.
 • "Het geding. Stand van zaken en actuele ontwikkelingen", (met B. Allemeersch), in P. Van Orshoven (ed.), Gerechtelijk privaatrecht in: Themis Cahiers, Brugge, Die Keure, 2003, 53.
 • "Dwangsom en uitvoerings- of respijttermijn", (noot onder Benelux-Gerechtshof 25 juni 2002), P.&B. 2003, 47.
 • Cools, Sofie & Wagner, Kris, "Betekening in het buitenland (Zwitserland): langzaam en onzeker naar snel en efficiënt", (noot onder Antwerpen 29 januari 2001), P.&B. 2002, 329.
 • "Enkele actuele problemen van derdenverzet: beslag, dagvaardingstermijn en taalgebruik", R.W. 2002-2003, 687.
 • "(1) Zowel de dwangsomrechter als de beslagrechter zijn bevoegd om vast te stellen dat de hoofdveroordeling behoorlijk werd nageleefd; (2) Maximering van de dwangsom door de appèlrechter (met name bij naleving naar de geest maar niet naar de letter)", (noot onder Antwerpen 30 juli 2002), P.&B. 2002, 291.
 • "Dwangsom en onmogelijkheid", N.J.W. 2002, 228.
 • "De appèlrechter kan de voorlopige tenuitvoerlegging niet doen schorsen of verbieden, doch kan wel de vernietiging uitspreken van de onrechtmatig gewezen beslissing om een vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren", (noot onder Brussel 30 oktober 2001), P.&B. 2002, 49.
 • "Dagvaarden voor een onbevoegde rechter is geen grond van onontvankelijkheid (overgangsrecht Wetten 15 en 23 maart 1999)", (noot onder Cass. 30 november 2001), T.F.R. 2002, 430.
 • "Derdenverzet. Commentaar bij de artikelen 1122-1131 Ger. W.", in De Puydt, P., Laenens, J., Lindemans, D. & Raes, S. (eds.), Commentaar Gerechtelijk Recht, Kluwer, losbladig, 2002, 95 pp.
 • "Dwangsommen uitgesproken op vordering van het openbaar ministerie komen toe aan het ambt van het openbaar ministerie", (noot onder Antwerpen 27 september 2000), R.W. 2001-02, 789.
 • D'Hooghe, David & Wagner, Kris, "The Judiciary" in Craenen, G. (ed.), The institutions of Federal Belgium. An introduction to Belgian Public Law, Leuven, Acco, 2001, 109.
 • "Geen dwangsom kan worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld, doch een ingebrekestelling, aanmaning of bevel is geenszins vereist", (noot onder Gent 26 juni 2001), A.J.T. 2001-2002, 459.
 • "Dwangsom en omgangsregeling", (noot onder Antwerpen 8 februari 2000), A.J.T. 2001-2002, 334.
 • "De beslagrechter die uitspraak doet in een executiegeschil over verbeurde dwangsommen, vermag een onderzoeksmaatregel te bevelen met het oog op de vaststelling van het precieze aantal inbreuken", (noot onder Cass. 25 september 2000), P.&B. 2001, 117.
 • "De onafhankelijkheid van de rechter naar Europees recht", Preadvies in VERENIGING VOOR DE VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIE EN NEDERLAND (ed.), De onafhankelijkheid van de rechter, Deventer, Tjeenk Willink, 2001, 1.
 • "Collectieve acties in het Belgisch recht', in A.W. JONGBLOED (ed.), Samen sterk, Over het optreden in rechte van groeperingen, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers. Aangepaste versie is verschenen in P.& B. 2001, 150.
 • "Welke rechter kan een dwangsom in een latere procedure opleggen : over het keuzerecht tussen de eerste rechter, de appèlrechter, of de ingevolge de algemene bevoegdheids-regels bevoegde rechter", (noot onder Brussel 20 november 2000), P. & B. 2001, 139.
 • "Overgangsrecht Wetten 15 en 23 maart 1999: over de (on)bevoegdheid van het hof van beroep om zich ambtshalve onbevoegd te verklaren", (noot onder Gent 5 oktober 2000), T.F.R. 2001, 434.
 • "Over de (on)bevoegdheid van het hof van beroep om in eerste aanleg uitspraak te doen in zaken aanhangig gemaakt voor de publicatie van de Wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, doch na de datum van de retroactieve inwerkingtreding ervan", (noot onder Brussel 25 mei 2000), T.F.R. 2000, 1046.
 • "Een dwangsom kan worden opgelegd in een latere procedure", (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 december 1999), A.J.T. 2000-01, 472.
 • "Feiten die een misdrijf opleveren kunnen worden verboden op straffe van een dwangsom, ook in een latere uitspraak" (noot onder Voorz. Rb. Brussel 24 november 1999), R.W. 2000-01, 60.
 • "Over de burgerlijke of commerciële aard van borgtocht", (noot onder Antwerpen 5 januari 1999), A.J.T. 2000-01, 49.
 • "Over de verjaring van de dwangsom', (noot onder Cass. 8 april 1999), Rec. Cass. 2000, 8.
 • "Gezond verstand in pand - pandverzilvering en de rechten van de echtgenoot van de pandgever", (noot onder Kh. Leuven 8 juni 1999), A.J.T. 1999-00, 388.
 • "The coercive civil fine ("astreinte") in Belgium", in Jongbloed, A. (ed.), Astreinte and imprisonment for debt, in Storme, M. & Meijknecht, P. (series eds.), Procedural law in the European Union, Kluwer Law International.
 • "Dwangsom. Commentaar bij de artikelen 1385bis tot en met 1385nonies van het Gerechtelijk Wetboek'", in De Puydt, P., Laenens, J., Lindemans, D. & Raes, S. (eds.), Commentaar Gerechtelijk Recht, Kluwer, losbladig, 1999, 186 pp. Klik hier voor de commentaar bij de artikelen 1385ter en 1385quater (volledige tekst in PDF). Klik hier voor de volledige tekst in pdf van de commentaar bij art. 1385quinquies Ger.W.
 • "Pour un internement des prédateurs sexuellement violents selon le modèle américain", Revue de Droit Pénal et de Criminologie 1999, 534.
 • "Voor een internering van seksueel gewelddadige predatoren naar Amerikaans model", Panopticon 1998, 160.
 • Kindt, Els & Wagner, Kris, "De transmillenniumproblematiek benaderd vanuit het Belgisch recht", Computerrecht 1997, 272.
 • Wagner, Kris & Timmermans, William, "Over oude en nieuwe uitdagingen voor de rechtenopleiding", R.W. 1994-95, 969.
 • Wagner, Kris & Timmermans, William, "Enkele kanttekeningen bij de rechtenopleiding", R.W. 1993-94, 429.

Over de docent

mr. Kris Wagner (bac. phil., KUL, 1993, lic. iur., KUL, 1995, LLM, Harvard, 1997, PhD, KUL, 2006) is een van de meest vooraanstaande Belgische experts op het gebied van burgerlijke rechtspraktijk. Kris Wagner is sinds 1995 werkzaam in het domein van commerciële geschillen. In de afgelopen jaren heeft hij ook aanzienlijke ervaring opgedaan in commerciële bemiddeling en arbitrage. Hij publiceert regelmatig praktijkhandboeken en levert bijdragen aan diverse juridische publicaties.

Dr. Wagner legt zich toe op commerciële geschilvoering, meestal op het domein van de zgn. "complex litigation".  Hij heeft ruime ervaring in een brede waaier van dossiers (o.m. voor overheden en overheidsinstellingen, financiële instellingen, grote of middelgrote ondernemingen).  Daarnaast heeft Kris Wagner doorheen de jaren ook ruime ervaring opgedaan in het ondernemingsstrafrecht.

 

 • Baccalaureaat in de wijsbegeerte, KU Leuven, 1993 (grote onderscheiding);
 • Licentiaat in de rechten, KU Leuven & Universität Hannover, 1995 (grote onderscheiding);
 • Lid van de balie van Turnhout, 1995-1996 (Schuermans & Schuermans);
 • Fellow of the Belgian American Educational Foundation (B.A.E.F.) & Fellow of the Francqui Foundation, 1996-1997;
 • Master of laws, Harvard Law School, 1997;
 • Lid van de balie van Brussel (De Bandt, Van Hecke & Lagae, thans Linklaters), 1997-2000;
 • Lid van de balie van Leuven, 2000-2007 (Of Counsel bij Janson Baugniet);
 • Assistent KU Leuven, 2000-2006;
 • Doctor in de rechten, KU Leuven, september 2006;
 • Doctor-assistent KU Leuven, oktober 2006-2007;
 • Advocaat bij DLA Piper, kantoor Brussel, 2008-2012;
 • Plaatsvervangend rechter, Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, mei 2011-2017;
 • Oprichter en voorzitter van CEDIRES (Center for Dispute Resolution, www.cedires.be), november 2011-heden; Lid van de Raad van de Orde van Advocaten te Brussel, secretaris van de Raad en van de Orde, september 2012-2015;
 • Bemiddelaar erkend door de Federale Bemiddelingscommissie (2012-2017);
 • Partner bij Holmes Kirby (www.holmeskirby.com), 2013-heden.

Binnen het brede domein van de (meestal commerciële) geschilvoering heeft Kris Wagner ruime ervaring met:

 • Aandeelhoudersgeschillen (alsook post-acquisitie geschillen);
 • Aansprakelijkheidsrecht (o.m. bankiersaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid);
 • Bancair recht / geschillen voor en tegen banken;
 • Complexe geschilvoering (o.m. multipartijengeschillen);
 • Disciplinaire geschillen;
 • Dwangsommen;
 • Internationaal handelsrecht;
 • Octrooigeschillen;
 • Ondernemingsstrafrecht;
 • Vastgoed.

Auteur van diverse juridische praktijkhandboeken:

 • Sancties in het burgerlijk procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 711 blz. (commerciële uitgave van doctoraal proefschrift).
 • Derdenverzet, in Algemene Praktische Rechtsverzameling, Mechelen, Kluwer, 2004, 118 blz.
 • Dwangsom, in Algemene Praktische Rechtsverzameling, Mechelen, Kluwer, 2003, 225 blz.
 • Casebook 20 jaar Dwangsom, Gent, Mys & Breesch, 2001, 560 blz.

Bijdragen over de dwangsom in overige juridische publicaties (artikelen, noten, bijdragen in verzamelwerken):

 • “Dwangsom, uitvoeringstermijn, respijttermijn: het Benelux Gerechtshof trancheert”, (noot onder Benelux Gerechtshof 11 februari 2011), R.W. 2011-12, 1073.
 • “Dwangsom in latere procedure: controverse passend beëindigd”, (noot onder Benelux-Gerechtshof 17 december 2009), R.W. 2010-2011, 829.
 • “Dwangsom 2003-2009”, in Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen (ed.), Meester van het proces. Topics gerechtelijk recht, Brussel, Larcier, 2010, 1-79.
 • “Maatregelen onder verbeurte van een dwangsom: nauwkeurig te formuleren, zonder overdracht van rechtsmacht”, (noot onder Cass. 27 februari 2009), R.W. 2009-10, 578.
 • “Het lot van de dwangsom na regularisatie van een stedenbouwkundige inbreuk”, (noot onder Antwerpen 14 februari 2007 en Beslagr. Mechelen 20 april 2007), P. & B. 2009, 101.
 • “Actuele problemen inzake de dwangsom” in Goed Procesrecht - goed procederen 2002-2003, Kluwer, 2004, 85.
 • “Dwangsom en het betekeningsvereiste bij cassatie in strafzaken”, (noot onder Cass. 28 maart 2003), R.W. 2004-2005, 382.
 • “De exceptie van gewijsde is een onbestaande klip in de latere procedure gericht op het bekomen van een bevel onder verbeurte van een dwangsom om zich te gedragen conform een vroegere veroordeling”, (noot onder Voorz. Kh. Kortrijk 12 september 2003), T.R.V. 2004, 358.
 • “Dwangsom en de januskop van de uitvoerings- en respijttermijn”, (noot onder Cass. 28 maart 2003), R.W. 2004-2005, 137.
 • “Dwangsom en uitvoerings- of respijttermijn”, (noot onder Benelux-Gerechtshof 25 juni 2002), P.&B. 2003, 47.
 • “(1) Zowel de dwangsomrechter als de beslagrechter zijn bevoegd om vast te stellen dat de hoofdveroordeling behoorlijk werd nageleefd; (2) Maximering van de dwangsom door de appèlrechter (met name bij naleving naar de geest maar niet naar de letter)”, (noot onder Antwerpen 30 juli 2002), P.&B. 2002, 291.
 • “Dwangsom en onmogelijkheid”, N.J.W. 2002, 228.
 • “Dwangsommen uitgesproken op vordering van het openbaar ministerie komen toe aan het ambt van het openbaar ministerie”, (noot onder Antwerpen 27 september 2000), R.W. 2001-02, 789.
 • “Geen dwangsom kan worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld, doch een ingebrekestelling, aanmaning of bevel is geenszins vereist”, (noot onder Gent 26 juni 2001), A.J.T. 2001-2002, 459.
 • “Dwangsom en omgangsregeling”, (noot onder Antwerpen 8 februari 2000), A.J.T. 2001-2002, 334.
 • “De beslagrechter die uitspraak doet in een executiegeschil over verbeurde dwangsommen, vermag een onderzoeksmaatregel te bevelen met het oog op de vaststelling van het precieze aantal inbreuken”, (noot onder Cass. 25 september 2000), P.&B. 2001, 117.
 • “Welke rechter kan een dwangsom in een latere procedure opleggen : over het keuzerecht tussen de eerste rechter, de appèlrechter, of de ingevolge de algemene bevoegdheids-regels bevoegde rechter”, (noot onder Brussel 20 november 2000), P. & B. 2001, 139.
 • “Een dwangsom kan worden opgelegd in een latere procedure”, (noot onder Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 december 1999), A.J.T. 2000-01, 472.
 • “Feiten die een misdrijf opleveren kunnen worden verboden op straffe van een dwangsom, ook in een latere uitspraak” (noot onder Voorz. Rb. Brussel 24 november 1999), R.W. 2000-01, 60.
 • “Over de verjaring van de dwangsom’, (noot onder Cass. 8 april 1999), Rec. Cass. 2000, 8.
 • “Dwangsom. Commentaar bij de artikelen 1385bis tot en met 1385nonies van het Gerechtelijk Wetboek’”, in De Puydt, P., Laenens, J., Lindemans, D. & Raes, S. (eds.), Commentaar Gerechtelijk Recht, Kluwer, losbladig, 1999, 186 pp. Klik hier voor de commentaar bij de artikelen 1385ter en 1385quater (volledige tekst in PDF). Klik hier voor de volledige tekst in pdf van de commentaar bij art. 1385quinquies Ger.W.

Meer info - Linkedin profiel

Het concept "videocursus" vind ik een uitstekend idee dat alleen maar voordelen heeft!

 

B.W.Advocaat