​​​On-demand videocursus voor erkende bemiddelaars | TRAILER

De nieuwe deontologische code voor erkende bemiddelaars | FBC 2 u

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Deze on-demand videocursus wordt exclusief aangeboden aan bemiddelaars door New Deal Academy VZW

Maak ook kennis met het opleidingsaanbod klassikale vormingen van New Deal Academy - KLIK HIER

Wat deelnemers zeggen

 

Het concept "videocursus" vind ik een uitstekend idee dat alleen maar voordelen heeft!

 

B.W.Advocaat

Permanente vorming

voor erkende bemiddelaars

Erkenning FBC | 2 uren

Aflevering attest (PDF via email) direct na het volgen van deze on-demand videocursus.

Licentieprijs

Portalus on-demand video korting TIJDELIJKE KORTING
(t.e.m. 30/06/2024)
€169,00 €149,00 + BTW (21%)

KMO-portefeuille-Portalus-Video-erkend-dienstverlener

Inhoud videocursus pakket:

 • Videocursus in HD - 120 min.
 • Praktijkgerichte syllabus
 • Attest permante vorming - 2 uren
 • 12 maanden onbeperkt bekijken

Inhoud van de videocursus

Erkende bemiddelaars vallen sinds kort onder een nieuwe code deontologie. De publicatie in het Belgisch Staatsblad is inmiddels gebeurd (B.S. - 29/04/21). Samen met het reglement van procesvoering (29/09/2020) van de Commissie voor de tuchtregeling en klachtenbehandeling is het thema onder professionele bemiddelaars actueler dan ooit.

Hoe dienen bijgewerkte en nieuwe artikels geïnterpreteerd te worden? Welke beperkingen worden opgelegd en welke vrijheden worden toegestaan? Hoe definieert en beoordeelt men begrippen als integriteit, waardigheid, onafhankelijkheid en rolvermenging? Wat is het belang van het bemiddelingsprotocol? Hoe zit dat nu met communicatie en publiciteit en de vergoeding van de bemiddelaar? Ook de spelregels rond de verplichte informatieverstrekking voor, tijdens en na de bemiddeling komen aan bod.

De nieuwe deontologische code is niet vrijblijvend. Elke erkende bemiddelaar heeft zich bij indiening en aanvaarding van zijn erkenningsaanvraag wettelijk verbonden aan de deontologische code van de bemiddelaar.

Nele Meersman geeft in deze cursus meer duiding d.m.v. een artikelsgewijze bespreking aangevuld met praktijkvoorbeelden en reflecties.

Docent

Nele Meersman  - licentiaat in de rechten | master in het notariaat | erkend bemiddelaar in familiezaken


Thema's

Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:

 • De nieuwe deontologische code (16/12/2020) inleiding
 • Het toepassingsveld
 • Definities
 • Voorafgaand aan de bemiddeling - eerste contacten
 • Specifieke vaardigheden en organisatie
 • Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en neutraliteit
 • Het bemiddelingsprotocol
 • Het verloop van het bemiddelingstraject - voor aanvang
 • Het verloop van het bemiddelingstraject - tijdens
 • Het verloop van het bemiddelingstraject - einde
 • De erelonen en kosten van de bemiddelaars
 • Communicatie en publiciteit
 • De informatieplicht
 • Klachten en tuchtprocedure
 • Sancties
 • Evaluatieperiode en update 2022
 • Resultaten kleine enquête bij erkende bemiddelaars

Over de docent

Nele Meersman | licentiaat in de rechten | master in het notariaat | erkend bemiddelaar in familiezaken
Nele Meersman begeleidt, adviseert en bemiddel in familiale aangelegenheden. Gedurende 17 jaar was zij aan de slag als advocaat. Familiaal vermogensrecht werd haar specialiteit, en daarbij groeide meer en meer het inzicht dat mensen die een geschil of probleem hebben vooral nood hebben aan goede begeleiding, aan achtergrondkennis, aan heldere informatie. Dan kunnen ze perfect beslissingen nemen en oplossingen kiezen die voor iedereen het meest voordelig zijn.

Het concept "videocursus" vind ik een uitstekend idee dat alleen maar voordelen heeft!

 

B.W.Advocaat