​​​On-demand videocursus voor advocaten | Trailer

Kroniek van het familiaal (vermogensrechtelijke) proces

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Wat deelnemers zeggen

 

Zeer duidelijk lesmateriaal ; overzichtelijk en allesomvattend gebracht op een boeiende wijze door Mr Van Thienen.

 

mr. S. Simons

Studiepunten

voor advocaten

Erkenning OVB | 3 punten

OVB-orde-Vlaamse-Balies-Portalus-Video-erkend-opleidingsverstrekker
ERKEND OPLEIDINGSVERSTREKKER

U volgt deze cursus op uw eigen tempo. Na afloop zorgen wij voor de registratie van uw studiepunten bij de OVB.

Licentieprijs

Portalus on-demand video korting TIJDELIJKE KORTING
(t.e.m. 30/06/2024)
€229,00 €189,00 + BTW (21%)

Inhoud videocursus pakket:

 • Videocursus in HD -  182 min.
 • Praktijkgerichte zeer uitgebreide syllabus (210 slides.)
 • Selectie van relevante vonnissen en arresten (2.007 pag.)
 • Attest permante vorming - 3 studiepunten
 • 12 maanden onbeperkt bekijken

Inhoud van de videocursus

In deze on-demand videocursus behandelen mr. Annette Van Thienen en raadsheer Sven Mosselmans diverse onderwerpen binnen het familierecht en familiaal vermogensrecht. Raadsheer Mosselmans bespreekt partner- en kinderalimentatie aan de hand van recente rechtspraak, inclusief alimentatiebedingen bij relatiebreuk en wettelijke parameters voor kinderalimentatie. Hij gaat ook in op onverdeeld familiaal vermogen, verschillen tussen vrijwillige en onvrijwillige onverdeeldheden, en rechtsmisbruik bij het uittreden uit een onverdeeldheid. Verder bespreekt hij tendensen in vereffening-verdeling, voorlopige maatregelen, deelakkoorden, en de positie van onterfde reservataire erfgenamen.

Mr. Van Thienen behandelt materieelrechtelijke vragen over familiaal vermogensrecht, specifiek de vereffening-verdeling tussen gewezen partners en van nalatenschapsboedels. Hierbij komen vermogenselementen bij vereffening-verdeling, verrekenbedingen in huwelijkscontracten, en schenkingen tijdens het huwelijk aan bod.

Docent

Sven Mosselmans (Raadsheer in het Hof van Cassatie - praktijklector KU Leuven) - mr. Annette Van Thienen (advocaat – praktijkassistente U Gent).


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • stand van zaken gelet op de veelvuldige cassatierechtspraak
 • alimentatiebedingen bij relatiebreuk
 • wettelijke parameters kinderalimentatie
 • afspraken en gevolgen
 • vrijwillige onverdeeldheden versus onvrijwillige
 • conventionele onverdeeldheden en huwelijksvermogensrecht
 • a-symmetrische onverdeeldheden
 • rechtsmisbruik bij uitonverdeeldheidtreding
 • tendensen in vereffening-verdeling
 • voorlopige maatregelen en rechtsmiddelen
 • deelakkoorden en gevolgen
 • onterfde reservatair en zijn reserve
 • vermogenselementen bij vereffening-verdeling
 • verrekenbeding in huwelijkscontract
 • schenkingen tijdens huwelijk

Over de docenten

Sven Mosselmans – Raadsheer in het Hof van Cassatie - praktijklector KU Leuven 

Loopbaan

 • sinds 2020: Raadsheer in het Hof van Cassatie - praktijklector KU Leuven
 • sinds 2017: praktlijklector KU Leuven
 • 2014-2020: raadsheer in het hof van beroep te Gent
 • sinds 2008: academisch consulent U Gent
 • 2008-2014: rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (inz. inzake vastgoed, familiaal vermogensrecht en beslagrecht)
 • 2000-2008: referendaris bij het Hof van Cassatie
 • 1995-2012: assistent/wetenschappelijk medewerken KU Leuven, Instituut voor Familiaal Vermogensrecht
 • 1995-2000: advocaat (Verbaanderd en Linklaters - Brussel)

Publicaties

 • Publiceerde meer dan 150 wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het privaatrecht en het procesrecht.

Annette Van Thienen - Advocaat-vennoot – Callebaut & Van Thienen

Loopbaan:

 • behaalde in 2019 het getuigschrift beroepsopleiding bij de balie van het Hof van Cassatie in burgerlijke zaken en strafzaken.
 • sinds 2005: advocaat aan de balie van Dendermonde
 • sinds 2009: praktijkassistent aan de Universiteit Gent verbonden aan de vakgroep Burgerlijk recht, vanaf 2014 aan de vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht
 • houder van het getuigschrift Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken (art. 425 Sv.)

Meer over Annette Van Thienen - klk hier

Meer info - Linkedin profiel