​​​On-demand videocursus voor erkende bemiddelaars | TRAILER

Echtscheiding en fiscaliteit anno 2020

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Wat deelnemers zeggen

 

Geen nat vingerwerk bij berekening onderhoudsgelden voor kinderen via de calculator van Pareto. Gebruiksvriendelijk en goed overdacht komt men tot objectieve resultaten.

 

Anne PyckAdvocaat-Bemiddelaar

Permanente vorming

voor erkende bemiddelaars

Erkenning FBC | 3 uren

Attest permanente vorming (PDF via email) direct na het volgen van deze on-demand videocursus.

Licentieprijs

€125,00 + BTW (21%)

Inhoud videocursus pakket:

 • Videocursus in HD - 170 min.
 • Praktijkgerichte syllabus
 • Vraag & antwoord - 26 min.
 • Casussen met 6 verschillende rekentools - 79 min.
 • Attest permante vorming - 3 uren
 • 12 maanden onbeperkt bekijken

Inhoud van de videocursus

"Worden mensen vaak gecontroleerd door de fiscus en waarop wordt er gecontroleerd?", "Wat zijn de gevolgen van een scheiding op de gezinsfiscaliteit?", "Welke buitengewone kosten zijn niet aftrekbaar?", "Hoe krijgen ouders een fiscaal evenwicht na de echtscheiding?".... het zijn slechts enkele vragen die in deze op de praktijk gerichte bijscholing beantwoord worden.

Maak kennis met de meest uitgebreide online videocurus rond het thema "(Echt)scheiding en fiscaliteit" in Vlaanderen. 

Docent

Yves Coemans - Expert gezinsfiscaliteit - Attaché studiedienst Gezinsbond.


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

De on-demand videocursus omvat 3 modules:

 1. Gevolgen van een scheiding op het groeipakket (voormalige kinderbijslag) & gevolgen van een scheiding op de gezinsfiscaliteit
 2. Vraag & antwoord
 3. Rekenvoorbeelden: onderhoudsbijdragen berekend met 6 verschillende rekentools
  Gezinsbond calculator | VOB-PCA Larcier | Pareto Simulator | Truyen Rekenwerk | Alimentatiecomfort | Methode Rob Hobin

De slides de gebruikt werden tijdens de bijscholing kan u downloaden als syllabus.

ACTUELE THEMA'S

In deze modules krijgt u een antwoord op en een uitgebreide toelichting bij onderstaande vragen:

 • Wat zijn de gevolgen van een scheiding op de kinderbijslag?
 • Wat met de hervorming van de kinderbijslag in Vlaanderen en Brussel?
 • Wat zit er in het Groeipakket en wat is nieuw vanaf 2019?
 • Wat met de uitbreiding van de sociale toelagen?
 • Wat zijn de zorgtoeslag, schooltoeslag en de participatietoeslag?
 • Wat zijn de gevolgen van een scheiding op de gezinsfiscaliteit?
 • Wat is het fiscaal voordeel kinderlast voor IJ2019/AJ2020)?
 • Hoe zit het met het domicilie en het fiscaal ten lasten nemen van een kind?
 • Wanneer is het kind niet meer ten laste?
 • Vanaf wanneer betaalt het kind belastingen?
 • Wat is de impact van een echtscheiding op de gezinskorting in de bedrijfsvoorheffing?
 • Is fiscaal co-ouderschap een goede of minder goede oplossing?
 • Wat is het belastingkrediet voor kinderen ten laste?
 • Hoe krijgen ouders een fiscaal evenwicht na de echtscheiding?
 • Hoe worden onderhoudsbijdragen belast?
 • Welke onderhoudsbijdragen zijn aftrekbaar?
 • Welke buitengewone kosten zijn niet aftrekbaar?
 • Zijn achterstallige onderhoudsbijdragen aftrekbaar?
 • Moet een kind aangifte doen van ontvangen onderhoudsbijdragen?
 • Wat zegt de fiscus over het verband tussen de aftrek en de taxatie?
 • Hoe kijkt de fiscus naar optimalisatie van fiscale aftrekken?
 • Birdnesting en de aftrek van onderhoudsbijdragen. Wat zeggen de fiscus en de rechtbank?
 • Wat zijn de fiscale voordelen voor kinderoppas (-opvang)?

EXTRA - VRAAG & ANTWOORD SESSIE

 1. Komt de ouder met het laagste inkomen na de scheiding nog steeds in aanmerking voor de toekenning van de sociale toeslagen uit het nieuwe groeipakket?
 2. Correct definiëren: verhoogde kinderbijslag of kinderbijslag verhoogd met een sociale toeslag?
 3. Wijzigt de inkomensgrens voor het bepalen van de verhoogde toeslag in 2019 en wat zijn de gevolgen?
 4. Wat is de definitie van “een koppel” bij de bepaling van de inkomensgrens (gehuwd, wettelijk samenwonend, feitelijk samenwonend).
 5. Op welk inkomstenjaar heeft het bedrag van de huidige inkomensgrens in 2019 betrekking?
 6. Is een hergroepering van de kinderen rond de bijslagtrekkende ouder nog mogelijk?
 7. Van welke ouder(s) wordt het inkomen meegeteld bij het toetsen aan de inkomensgrens?
 8. Wat gebeurt er met het bepalen van het gezinsinkomen als een ouder na de scheiding (tijdelijk) intrekt bij een familielid?
 9. Wat is de maximale onderhoudsbijdrage die betaald kan worden zonder negatieve impact op de fiscaliteit en toeslagen van de ouder(s) en het kind?
 10. Wat als een ouder en het kind verhuizen van de ene regio naar een andere?
 11. Worden de sociale toeslagen automatisch toegekend en in het interessant om deze na de scheiding zelf aan te vragen?
 12. Worden de kinderopvang -en de kleutertoeslag automatisch toegekend?
 13. Is de maximale onderhoudsbijdrage een absoluut maximum en wat zijn de implicaties bij het overschrijden ervan?
 14. Kan je de maximale onderhoudsbijdrage in een overeenkomst opnemen en tegelijkertijd melden dat de betalende ouder ook nog bijdraagt in de buitengewone kosten?
 15. Worden mensen vaak gecontroleerd door de fiscus en waarop wordt er gecontroleerd?

Over de docent

Yves Coemans I Attaché gezinsinkomen studiedienst Gezinsbond (sinds 2001) I Gast Trainer Pareto Services I Trainer TRAJECT

Praktijkervaring:

 • Expert gezinsfiscaliteit
 • Auteur van “Mijn kind duur kind?!” (2005)
 • Geestelijke vader van Onderhoudsgeldcalculator / Contriweb
 • Auteur diverse artikels over fiscaliteit en onderhoudsbijdragen
 • Effectief lid Commissie voor onderhoudsbijdragen (BS 25/08/2015)
 • Effectief lid van Evaluatiecommissie DAVO (BS 29/08/2016)
 • Lid Platform Alimentatiefonds
 • Docent bij Pareto Services, Traject vzw, Opleidingen bemiddelaars
 • Lid diverse stuurgroepen studieprojecten over onderhoudsbijdragen: HoGent, ULB, FiTTiF
 • (Universiteiten Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven)
 • Waarnemend Voorzitter van SAM, steunpunt Mens & Samenleving vzw

Opleiding:

Yves Coemans is handelsingenieur van opleiding.