​​​On-demand videocursus voor advocaten | TRAILER

Actualia appartementsrecht | overzicht recente rechtspraak

(update 2021)

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Wat deelnemers zeggen

 

Het concept "videocursus" vind ik een uitstekend idee dat alleen maar voordelen heeft!

 

B.W.Advocaat

Studiepunten

voor advocaten

Erkenning OVB | 1 punt

Aflevering attest (PDF via email) direct na het volgen van deze on-demand videocursus.

Licentieprijs

 TIJDELIJKE KORTING
€119,00 €94,00 + BTW (21%)

Inhoud videocursus pakket:

  • Videocursus in HD - 101 min.
  • Praktijkgerichte syllabus
  • Bespreking van recente vonnissen en arresten
  • Attest permante vorming - 1 studiepunt
  • 12 maanden onbeperkt bekijken

Portalus-Video-Pakket-EDUC

Inhoud van de videocursus

mr. Astrid Clabots geeft als specialist inzake vastgoedrecht in deze online videocursus op uitgebreide wijze inzicht in recente rechtspraak. Bijzondere aandacht gaat naar allerhande juridische vraagstukken inzake appartementsrecht. Naast courante kwesties waaronder (gedwongen) mede-eigendom en kesties rond de bevoegdheden van de AV, het mandaat van de syndicus, daden van voorlopig beheer,...  komen ook specifieke thema's zoals camerbewaking en de gegevensbeschermingsauthoriteit (GBA), uitbating van een Air B&B, specifieke coronamaatregelen enz. aan bod.

Docent

mr. Astrid Clabots | Advocaat - Specialist inzake vastgoedrecht


 

Inhoudstafel

Uitgebreid overzicht, toelichting en inzichten in recente rechtspraak (2020, 2019,...) rond kwesties in het appartementsrecht. 

DEZE CURSUS IS HET RESULTAAT VAN JARENLANGE EXPERTISE EN PRAKTIJKERVARING

Clabots Advocaten en bemiddelaars werd in 2017 opgericht door Meester Astrid Clabots die op dat ogenblik bijna 20 jaar balie-ervaring had en zich in de loop der jaren wist te onderscheiden als specialist inzake vastgoedrecht. Hierbij had ze een bijzondere aandacht voor allerhande juridische vraagstukken inzake appartementsrecht.

Auteur van het praktijkhandboek - Heibel in het appartementsgebouw - 3de herziene uitgave | Astrid Clabots | ISBN: 9789046609583

Over de docent

Clabots Advocaten en bemiddelaars werd in 2017 opgericht door Meester Astrid Clabots die op dat ogenblik bijna 20 jaar balie-ervaring had en zich in de loop der jaren wist te onderscheiden als specialist inzake vastgoedrecht. Hierbij had ze een bijzondere aandacht voor allerhande juridische vraagstukken inzake appartementsrecht.

Auteur van het praktijkhandboek - Heibel in het appartementsgebouw - 3de herziene uitgave | Astrid Clabots | ISBN: 9789046609583

 

Het concept "videocursus" vind ik een uitstekend idee dat alleen maar voordelen heeft!

 

B.W.Advocaat