​​​On-demand videocursus voor advocaten | TRAILER

Nieuw huwelijksgoederenrecht
Vereffening-verdeling in de praktijk

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Wat deelnemers zeggen

 

Sprekers van hoog academisch niveau. Bovendien een uitstekende documentatie, dat is een zeer grote meerwaarde!

 

mr. S.V.R.

Studiepunten

voor advocaten

Erkenning OVB | 3 punten

Aflevering attest (PDF via email) direct na het volgen van deze on-demand videocursus.

Licentieprijs

 SOLIDARITEITSKORTING
€199,00 €149,00 + BTW (21%)

Inhoud videocursus pakket:

 • Videocursus in HD - 163 min.
 • Praktijkgerichte syllabus (55 pag. + 50 pag.)
 • Selectie van relevante vonnissen en arresten (303 pag.)
 • Attest permante vorming - 3 studiepunten
 • 12 maanden onbeperkt herbekijken

Inhoud van de videocursus

Deze online videocursus biedt de deelnemers praktijkgerichte inzichten aan de hand van recente rechtspraak inzake familiaal vermogensrecht, mede gelet op het gewijzigde wetgevend kader. De focus ligt op dossiers inzake vereffening-verdeling, belicht vanuit het oogpunt van de magistraat én de advocaat, gespecialiseerd in familiaal vermogensrecht.

Docenten

Sven Mosselmans (Raadsheer in het hof van beroep te Gent - praktijklector KU Leuven) - mr. Annette Van Thienen (advocaat – praktijkassistente U Gent).


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

In deze praktijkgerichte bijscholing worden ondermeer onderstaande thema’s diepgaander belicht en getoetst aan de recente rechtspraak.

 • Onverdeeldheid en uitonverdeeldheidtreding
 • Minnelijke versus gerechtelijke vereffening-verdeling
 • Handelingsonbekwame deelgenoten
 • Dadingen inzake vereffening-verdeling – aanvechtbaarheid
 • Vrijwillige onverdeeldheden en uitonverdeeldheidtreding – theorie van de impliciete duurtijd
 • Afsplitsing van buitenlandse vermogenselementen van de in België gecentraliseerde vereffening-verdeling
 • Door de beslagleggende schuldeiser benaarstigde uitonverdeeldheidtreding
 • Samenstroming van het bevel tot gerechtelijke vereffening-verdeling van een nalatenschap en het bevel tot omzetting van erfrechtelijk vruchtgebruik
 • Rechterlijke appreciatie bij omzetting van erfrechtelijk vruchtgebruik in een stiefouder-stiefkind-relatie – omzetting van vruchtgebruik ‘op eerste verzoek’ – partijautonomie wat betreft de wijze van omzetting
 • Verdeling in natura – draagwijdte – verkoop van vermogenselementen
 • Aanwijzing van de notaris-vereffenaar
 • Wisselwerking tussen de rechter en de notaris – theorie van de verjaringstuitende brief
 • Taak van de notaris-vereffenaar
 • Verwerking van deelakkoorden inzake vereffening-verdeling
 • Vervanging van de notaris-vereffenaar
 • Formulering van aanspraken inzake vereffening-verdeling middels excell-sheets
 • Aanbrengen van stukken inzake vereffening-verdeling
 • Boedelbeschrijving – meineed versus heling
 • Tussengeschillen – voorschotten inzake vereffening-verdeling
 • Actualisering van vermogenselementen inzake vereffening-verdeling
 • Samenstelling gemeenschappelijk vermogen in het wettelijk stelsel
 • Anticipatieve inbreng

Over de docenten

Sven Mosselmans – Raadsheer in het hof ven beroep te Gent en praktijklector KU Leuven 

Loopbaan

 • sinds 2017: praktlijklector KU Leuven sinds 2014: raadsheer in het hof van beroep te Gent
 • sinds 2008: academisch consulent U Gent
 • 2008-2014: rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (inz. inzake vastgoed, familiaal vermogensrecht en beslagrecht)
 • 2000-2008: referendaris bij het Hof van Cassatie
 • 1995-2012: assistent/wetenschappelijk medewerken KU Leuven, Instituut voor Familiaal Vermogensrecht
 • 1995-2000: advocaat (Verbaanderd en Linklaters - Brussel)

Publicaties

 • Publiceerde meer dan 150 wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het privaatrecht en het procesrecht.

Annette Van Thienen - Advocaat-vennoot – Callebaut & Van Thienen

Loopbaan:

 • behaalde in 2019 het getuigschrift beroepsopleiding bij de balie van het Hof van Cassatie in burgerlijke zaken en strafzaken.
 • sinds 2005: advocaat aan de balie van Dendermonde
 • >sinds 2009: praktijkassistent aan de Universiteit Gent verbonden aan de vakgroep Burgerlijk recht, vanaf 2014 aan de vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht
 • houder van het getuigschrift Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken (art. 425 Sv.)

Meer over Annette Van Thienen - klk hier