​​​On-demand videocursus voor advocaten | TRAILER

Verkeersrecht in de praktijk anno 2020

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Wat deelnemers zeggen

 

De cursus voldeed meer dan aan mijn verwachting. De docent heeft dit zeer gestructureerd, duidelijk en op de juiste snelheid gebracht. Echt uitstekend en zeer nuttig.

 

H.A.Advocaat-Bemiddelaar

Studiepunten

voor advocaten

Erkenning OVB | 3 punten

Aflevering attest (PDF via email) direct na het volgen van deze on-demand videocursus.

Licentieprijs

 SOLIDARITEITSKORTING
€199,00 €149,00 + BTW (21%)

Inhoud videocursus pakket:

 • Videocursus in HD - 168 min.
 • Praktijkgerichte syllabus
 • Selectie van relevante vonnissen en arresten
 • Attest permante vorming - 3 studiepunten
 • 12 maanden onbeperkt bekijken

Inhoud van de videocursus

Deze online videocursus biedt de deelnemers praktijkgerichte inzichten aan de hand van recente rechtspraak inzake het verkeersrecht, mede gelet op het gewijzigde wetgevend kader. De focus ligt op actuele dossiers inzake verkeersrecht. 

Docent

mr. Isabelle Suy - Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem - De Boeck (Synergylaw)


 

Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

WET TER VERBETERING VAN DE VERKEERSVEILIGHEID

Maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren

 • Het alcoholslot bij meer dan 1,8 promille en recidivisten
 • Verscherping van de aansprakelijkheid van de houder van de kentekenplaat
 • Verlenging van de verjaringstermijn
 • Strengere sancties voorde zwaarste verkeersmisdrijven
BEKWAAMHEDEN IN HET VERKEER
 • Bekwaamheden van de bestuurder volgens art. 8.3 van de van het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg dd. 1 december 1975 (Wegcode)
 • Art. 23, 3° m.b.t. het rijbewijs van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer dd. 16 maart 1968 (Wegverkeerswet)
 • Bekwaamheid conform art 42 Wet betreffende de politie over het wegverkeer dd. 16 maart 1968 (Wegverkeerswet)
 • Vakbekwaamheid
NIETIGHEDEN IN HET VERKEER
 • Wettelijke bewijswaarde proces-verbaal
 • Meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over hetwegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten
 • Ademtest-en analyse / Drugstest
 • Antigoon arrest en art 32 voorafgaande titel Sv
 • Salduz / Zelfincriminatie

Over de docent

Mr. Isabelle Suy bouwde door haar praktijkervaring sinds 2003 en een doorgedreven opleiding in deze materie de nodige expertise op om u verder te helpen met uw lopende of toekomstige casussen. Mr. Suy is een veelgevraagd spreker over het thema verkeersrecht op diverse seminaries en juridische studiedagen.

De cursus voldeed meer dan aan mijn verwachting. De docent heeft dit zeer gestructureerd, duidelijk en op de juiste snelheid gebracht. Echt uitstekend en zeer nuttig.

 

H.A.Advocaat-Bemiddelaar