​​​On-demand videocursus voor erkende bemiddelaars | TRAILER

Familiale bemiddeling: een gestructureerd oplossingstraject met onbegrensde opportuniteiten voor de advocatuur

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Wat deelnemers zeggen

 

Zeer leerrijke & praktische opleiding! Onmiddellijk bruikbaar in mijn advocatenpraktijk!

 

K. Wouters – Advocaat

Permanente vorming

voor erkende bemiddelaars

Erkenning FBC | 4 uren

Aflevering attest (PDF via email) direct na het volgen van deze on-demand videocursus.

Licentieprijs

Portalus on-demand video korting TIJDELIJKE KORTING
(t.e.m. 30/06/2024)
€279,00 €239,00 + BTW (21%)

Inhoud videocursus pakket:

 • Videocursus in HD - 256 min.
 • Praktijkgerichte syllabus - 33 dia's
 • Extra ondersteunende documentatie
 • Attest permante vorming - 4 uren
 • 12 maanden onbeperkt bekijken

Deze on-demand videocursus wordt exclusief aangeboden aan bemiddelaars door New Deal Academy VZW

Maak ook kennis met het opleidingsaanbod klassikale vormingen van New Deal Academy - KLIK HIER

Inhoud van de videocursus

In deze praktijkgerichte cursus geeft mr. Kristoff Simons praktijkinzichten rond de meerwaarde van de advocaat in de rol van bemiddelaar.

Naast de theoretische omkadering kan u eveneens een volledig bemiddelingstraject van A-Z meevolgen. Advocaat-bemiddelaar Kristoff Simons leidt een praktijkcasus rond een scheidingsmelding van een gehuwd koppel met kinderen en een gezamelijke woning. De cliënten die aan het begin van een echtscheidingsprocedure staan worden elk door een eigen advocaat bijgestaan. Deze raadslieden nemen ook deel aan de bemiddelingsessies. Kristoff Simons analyseert en becommentarieert het traject fase per fase. Ook het introcuderen van een caucus met elk van de cliënten afzonderlijk komt aan bod.  

Advocaten die een opleiding tot bemiddelaar hebben gevolgd kunnen de methodiek van bemiddeling inzetten om tot een minnelijke regeling te komen. Het vermijden van onherstelbare relationele schade en lange negatieve energieverslindende procedures staat daarbij centraal. Mr. Simons neemt u mee in een praktijkcasus over de advocaat mee bijdraagt aan het laten evolueren van geschillen naar een evenwichtig akkoord waar alle betrokken zich in kunnen vinden. Ook voor wie nog geen opleiding tot bemiddelaar heeft gevolgd is deze cursus bijzonder verhelderend.

Docent

Kristoff Simons - Advocaat | Vennoot en erkend bemiddelaar in familiezaken, Lokaal Ombudsman bij de Brusselse balie en tevens lid van het Bureau van de Federale Bemiddelingscommissie.


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Korte introductie: wettelijk kader en enkele cijfers voor familiale bemiddeling
 • Waterzooiwet van 18 juni 2018
 • Wat is (familiale) bemiddeling ?
 • Basisbeginselen die iedere familiaal bemiddelaar dient te respecteren
 • Het verloop van de familiale bemiddeling – de intake
 • Het verloop van de familiale bemiddeling – individuele sessie of caucus
 • Het verloop van de familiale bemiddeling – volgende gemeenschappelijke sessies
 • De methodiek van het belangenkwadrant (New Deal Academy format) a.d.h.v. een praktijkvoorbeeld
 • Heeft Covid de methodiek van de familiale bemiddeling veranderd? Een nieuw tijdperk van digitaal bemiddelen? 
 • Enkele bemiddelingsstijlen
 • Enkele praktische tips & tricks
 • Multidisciplinaire samenwerking en uitdagingen – algemene tendenzen
 • Multidisciplinaire samenwerking en uitdagingen – de objectieve bondgenoten van de bemiddelaar
 • Multidisciplinaire samenwerking en uitdagingen – de meerwaarde van het “partnership” tussen bemiddelaar en advocaat
 • Gerechtelijke bemiddeling (GB) versus buitengerechtelijke bemiddeling (BGB)
 • Wisselwerking familierechter en advocaat: keuze van oplossingstraject in familiezaken
 • Trop is te veel, maar kansen voor de toekomst
 • Conclusie
 • + Uitgebreide praktijkcasus - bemiddeling bij echtscheiding

Over de docent

Kristoff studeerde aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij zijn licentiaat in de rechten behaalde in 1992. In dat zelfde jaar legde hij zijn eed af en startte hij zijn professionele loopbaan als advocaat bij een Brussels kantoor. In 2005 legde hij als vennoot de basis van het kantoor dat sinds 2021 door het leven ging als DUX | LAW, tot de samensmelting met ARKALIS, Partners in Law in 2023.

Kristoff is sinds 2023 managing partner van het eengemaakte FAIRWAY - Partners in Law and Mediation.

Kristoff is ombudsman bij OCA/LIGECA voor de Nederlandse Orde van Advocaten – balie Brussel.

Sinds 2013 is Kristoff erkend bemiddelaar in familiezaken.

Hij is eveneens docent van de opleiding ‘bemiddelaar in familiale zaken’ bij New Deal Academy en is een veelgevraagd spreker over topics rond de praktijk van de familiale bemiddeling. Tot slot is Kristoff lid van het Bureau van de Federale Bemiddelingscommissie.

Meer info - Linkedin profiel