korting EXTRA ZOMERKORTING | Bestel voor 31 augustus 20:00
en ontvang €100 extra korting op uw aankoop! 

(geldig bij een aankoopwaarde van minimum €500)

*Korting ook geldig op onze EDUC20 en EDUC60 pakketten - KLIK HIER | Betaal via de KMO Portefeuille en u krijgt tot 30% subsidie!

 ​​​On-demand videocursus voor boekhouders, fiscalisten, accountants & belastingconsulenten | Trailer

Update* vereffening in de praktijk & praktische topics personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht

 
* Uitonverdeeldheidtreding | Gerechtelijke vereffening-verdeling | Rekenschap en verantwoording | Vermogensverschuiving tussen partners

 

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Wat deelnemers zeggen

 

Zeer duidelijk lesmateriaal ; overzichtelijk en allesomvattend gebracht op een boeiende wijze door Mr Van Thienen.

 

mr. S. Simons

Permanente vorming

voor boekhouders, fiscalisten, accountants & belastingconsulenten

Erkenning ITAA | 2 uren - cat. A

ITAA_permanente_vorming

Attest permanente vorming (PDF via email) direct na het volgen van deze on-demand videocursus.

Licentieprijs

 TIJDELIJKE KORTING
€149,00 €134,00 + BTW (21%)

Inhoud videocursus pakket:

 • Videocursus in HD - 132 min.
 • Praktijkgerichte syllabus & draaiboek (83 pag.)
 • Dia's in PDF (62 pag.)
 • Selectie van 20 relevante vonnissen en arresten (190 pag.)
 • Attest permante vorming - 2 uren
 • 12 maanden onbeperkt bekijken

Portalus-Video-Pakket-EDUC

Inhoud van de videocursus

Raadsheer Sven Mosselmans (Hof van Cassatie) geeft in deze videocursus nieuwe informatie over actualia, familiaal vermogensrecht en vereffening verdeling. Er wordt stil gestaan bij de vereffening verdeling, in essentie de gerechtelijke vereffening verdeling met focus op de aanwijzingsfase. T.t.z. de fase waarbij de onverdeeldheid in kaart wordt gebracht en naar de vereffeningsrechter wordt gestapt waarbij een aanwijzingsbeslissing wordt gevraagd en dus een notaris vereffenaar wordt aangewezen om in het gros van de gevallen de klus te klaren op het terrein.

Er wordt tevens een uitgebreide documentatie ter beschikking gesteld die bij de nieuwe inzichten hoort. Bovendien krijgt u ook nog een bijgewerkte versie van een draaiboek vereffening verdeling anno 2020, geschreven door raadsheer Sven Mosselmans in samenwerking met professor Charlotte Declerck van de Universiteit Hasselt. Dit draaiboek werd steeds systematisch bijgewerkt met verwerking van de laatste rechtsleer, maar vooral ook rechtspraak. Qua rechtspraak zal de rechtspraak die aangehaald is in deze cursus in essentie terug te vinden zijn in publieke bronnen. Maar, hier en daar zijn er heel recente elementen die ook nog bijkomend ter beschikking gesteld worden.

mr. Annette Van Thienen bespreekt een aantal topics inzake het familiaal vermogensrecht. Twee actuele elementen inzake het familiaal vermogensrecht, het materieel rechtelijke aspect, komen aan bod. In de eerste plaats rekening en verantwoording in het kader van het familiaal vermogensrecht concreet toegepast en daarnaast ook een actuele ontwikkeling inzake vermogensverschuiving tussen partners.

Deze online videocursus biedt de deelnemers praktijkgerichte inzichten aan de hand van recente rechtspraak inzake personen -en familierecht en familiaal vermogensrecht, mede gelet op het gewijzigde wetgevend kader. De focus ligt op dossiers en praktijkvoorbeelden, belicht vanuit het oogpunt van de magistraat én de advocaat, gespecialiseerd in personen -en familierecht en familiaal vermogensrecht.

Docent

Sven Mosselmans (Raadsheer in het Hof van Cassatie - praktijklector KU Leuven) - mr. Annette Van Thienen (advocaat – praktijkassistente U Gent).


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

DEEL I – mr. Annette Van Thienen

Bijhorende documentatie:

 • lastgeving – rekenschap en verantwoording
 • 1. Cass. 18 maart 2004 (C.02.0249.N) – lastgeving – lasthebber mag niet optreden als tegenpartij lastgever
 • 2. Cass. 16 juni 2014 (C.13.0527.N) – lastgeving – bewijs kwijting overeenkomstig art. 1341 BW
 • 3. Cass. 28 april 2017 en Cass. 16 november 2018 (C.16.0075.N) – scheiding van goederen – art. 1467 BW schendt artt. 10-11 Gw.
 • 4. Cass. 7 juni 2019 (C.18.0523.N) – – lastgeving – bewijs teruggave volgens algemeen bewijsrecht
 • 5. Gent 19 januari 2017 (11e kamer) – rekenschap en verantwoording – postcommunautaire onverdeeldheid – handelszaak
 • ongerechtvaardigde verrijking
 • 1. Ongerechtvaardigde verrijking – ot onder Cass. 4 juni 2020 (A. Van Thienen)
 • 2. Cass. 23 oktober 2014 (C.14.0207.F) – ongerechtvaardigde verrijking – wil tot een definitieve vermogensverschuiving
 • 3. Cass. 22 januari 2016 (C.14.0492.F) – ongerechtvaardigde verrijking – affectieve relatie op zich geen rechtvaardiging
 • 4. Cass. 9 juni 2017 (C.16.0382.N) – ongerechtvaardigde verrijking – wil van de verarmde – bedoeling tot definitieve vermogensverschuiving
 • 5. Cass. 12 oktober 2018 (C.18.0084.N) – ongerechtvaardigde verrijking – handelen in eigen belang van de verarmde
 • 6. Cass. 4 juni 2020 (C.19.0371.N) – ongerechtvaardigde verrijking – wil van de verarmde – bedoeling tot definitieve vermogensverschuiving – handelen uitsluitend of hoofdzakelijk in eigen belang van de verarmde
 • 7. Gent 19 januari 2017 (11e kamer) – ongerechtvaardigde verrijking – investeren in andermans woning
 • 8. Gent 9 februari 2017 (11e kamer) – scheiding van goederen – arbeidsprestaties buiten de huwelijksrelatie
 • 9. Gent 21 juni 2018 (11e kamer) – ongerechtvaardigde verrijking tussen partners
 • 10. Gent 21 november 2019 (11e kamer) – ongerechtvaardigde verrijking tussen partners

Korte inhoud dia’s

 • Rekenschap en verantwoording in het familiaal vermogensrecht
 • Vermogensverschuiving tussen partners
DEEL II – Raadsheer Sven Mosselmans

Bijhorende documentatie:

 • 1. Uitonverdeeldheidtreding in een familiale of relationele context – Aandachtspunten inzake onverdeeldheden, uitonverdeeldheidtreding en de aanloop naar vereffening-verdeling (S. Mosselmans) - 47 pag.
 • 2. Draaiboek van gerechtelijke vereffening-verdeling anno 2020 (C. Declerck en S. Mosselmans) - 36 pag.
 • 3. Wetsvoorstel tot wijziging van art. 1206 Ger.W. (55K.1074.001)
 • 4. Gent (11de kamer) 23 november 2017 – Gerechtelijke Ve-Ve – Overgangsrecht Wet 3 augustus 2011
 • 5. Cass. 9 maart 2020 (C.19.0200.N) – Gerechtelijke Ve-Ve – Nevenprocedure
 • 6. Cass. 4 juni 2020 (C.19.0293.N) – Gerechtelijke Ve-Ve – Overgangsrecht Wet 3 augustus 2011
 • 7. Cass. 4 juni 2020 OM (C.18.0345.N) – Onsplitsbaar geschil – Art. 811 Ger.W.
 • 8. Cass. 4 juni 2020 (C.19.0192.N) – Gerechtelijke Ve-Ve - Interest

Korte inhoud dia’s

 • Primauteit minnelijke ve-ve
 • Gerechtelijke ve-ve
 • Onverdeeldheid
 • Vrijwillige onverdeeldheid
 • Omzetting van vruchtgebruik
 • Afhankelijke onverdeeldheden
 • Afsplitsing van goederen in buitenland
 • Facultatieve prealabele geschillenbeslechting
 • Akkoorden

Over de docenten

Sven Mosselmans – Raadsheer in het hof ven beroep te Gent en praktijklector KU Leuven 

Loopbaan

 • sinds 2017: praktlijklector KU Leuven sinds 2014: raadsheer in het hof van beroep te Gent
 • sinds 2008: academisch consulent U Gent
 • 2008-2014: rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (inz. inzake vastgoed, familiaal vermogensrecht en beslagrecht)
 • 2000-2008: referendaris bij het Hof van Cassatie
 • 1995-2012: assistent/wetenschappelijk medewerken KU Leuven, Instituut voor Familiaal Vermogensrecht
 • 1995-2000: advocaat (Verbaanderd en Linklaters - Brussel)

Publicaties

 • Publiceerde meer dan 150 wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het privaatrecht en het procesrecht.

Annette Van Thienen - Advocaat-vennoot – Callebaut & Van Thienen

Loopbaan:

 • behaalde in 2019 het getuigschrift beroepsopleiding bij de balie van het Hof van Cassatie in burgerlijke zaken en strafzaken.
 • sinds 2005: advocaat aan de balie van Dendermonde
 • >sinds 2009: praktijkassistent aan de Universiteit Gent verbonden aan de vakgroep Burgerlijk recht, vanaf 2014 aan de vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht
 • houder van het getuigschrift Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken (art. 425 Sv.)

Meer over Annette Van Thienen - klk hier