​​​On-demand videocursus voor boekhouders, fiscalisten, accountants & belastingconsulenten | TRAILER

Aangifte vennootschapsbelasting | update AJ 2022

NIEUW!

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Wat deelnemers zeggen

 

Het concept "videocursus" vind ik een uitstekend idee dat alleen maar voordelen heeft!

 

B.W.Advocaat

Permanente vorming

voor boekhouders, fiscalisten, accountants & belastingconsulenten

Erkenning ITAA | 3 uren - cat. A

ITAA_permanente_vorming

Attest permanente vorming (PDF via email) direct na het volgen van deze on-demand videocursus.

Licentieprijs

 TIJDELIJKE KORTING
€199,00 €169,00 + BTW (21%)

Inhoud videocursus pakket:

 • Videocursus in HD - 203 min.
 • Praktijkgerichte syllabus - 287 pag.
 • Attest permante vorming - 3 uren
 • 12 maanden onbeperkt bekijken

Inhoud van de videocursus

Donald Vandenberghe licht in deze on-demand videocursus de aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2022 en de recente wijzigingen uitgebreid toe. Deze praktische vorming wordt onderbouwd met tal van voorbeelden en schema’s waarin de belangrijkste wijzigingen m.b.t. aanslagjaar 2022 zijn vervat. Deze vorming brengt u tevens up-to-date met relevante en recente rechtspraak, rulings en circulaires die door de lesgever worden geanalyseerd en becommentariëerd. Als leidraad bij deze vorming kan u tevens de syllabus (287 pag.) downloaden.

Docent

Donald Vandenberghe - gecertificeerd belastingadviseur | Partner Flamée & Partners BV | Lid examenjury ITAA


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Eerste bewerking | Bepaling van het fiscaal resultaat - De belaste en de vrijgestelde reserves
  • RESERVES - VRIJGESTELDE RESERVES
  • Eenheidsstatuut – buiten boekhouding
  • Negatieve intresten
  • Vrijstelling steunmaatregelen
  • RESERVES - BELASTE RESERVES
  • VAA Elektriciteit en verwarming
  • Debetintresten
  • VAA Bedrijfswagens
  • Auteursrechten
 • Eerste bewerking | Bepaling van het fiscaal resultaat - Verworpen uitgaven
  • Handelsgoederen en art. 49 WIB92
  • Boetes en intresten
  • uitwinning borg is geen VU
  • Individuele pensioentoezegging
  • Autokosten… a never ending story…
  • Autokosten en de eigen bijdrage
  • Verworpen uitgaven - Parlementaire vragen
  • Mobiliteitsbudget
  • receptiekosten
  • finanieringskostensurplus
  • forfaitaire vergoedingen KEW
  • sociale voordelen
  • niet-aftrekbare betalingen
 • Eerste bewerking | Bepaling van het fiscaal resultaat | Dividenden
  • RESERVES
   • Crowdfundingplatform
  • RESERVES
   • Taks shelter Covid-19
 • Tweede bewerking | Uitsplitsing fiscaal resultaat naar land van oorsprong
 • Zevende bewerking | Investeringsaftrek en overgedragen investeringsaftrek
 • Negende bewerking | Notionele intrestaftrek van het boekjaar
 • Tarief vennootschapsbelasting - Micro - KMO - GO
 • Procedure
  • De minimale belastbare basis: aftrekbeperking
  • Rechtspraak

Over de docent

Donald Vandenberghe  - gecertificeerd belastingadviseur | Partner Flamée & Partners BV | Lid examenjury ITAA

Na zijn masteropleiding TEW aan de Universiteit Antwerpen begon Donald Vandenberghe zijn beroepsloopbaan in 1992 bij de FOD Financiën. Gedurende acht jaar werkte hij op diverse controles vennootschapsbelasting te Oostende, Gent en Brugge als Inspecteur en E.A. Inspecteur Directe Belastingen. Vervolgens ruilde hij FOD Financiën in voor een functie in de privésector. Gedurende 11 jaar oefende hij de job van financieel directeur uit in grotere familiebedrijven, zoals ECS European Containers NV. Hij was eveneens werkzaam in de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven te Gent tijdens de implementatie van de fusie met de Hogeschool-Universiteit Brussel.    Sinds 2011 is hij bestuurder en vennoot van Flamée & Partners Accountants en Belastingconsulenten te Harelbeke.  Sedert 1998 is hij docent bij onder meer Skilliant-SBM, geeft hieromtrent seminaries voor diverse opleidingsverstrekkers en is lid van de examenjury van het ITAA.

Het concept "videocursus" vind ik een uitstekend idee dat alleen maar voordelen heeft!

 

B.W.Advocaat