korting EXTRA ZOMERKORTING | Bestel voor 31 augustus 20:00
en ontvang €100 extra korting op uw aankoop! 

(geldig bij een aankoopwaarde van minimum €500)

*Korting ook geldig op onze EDUC20 en EDUC60 pakketten - KLIK HIER | Betaal via de KMO Portefeuille en u krijgt tot 30% subsidie!

 ​​​On-demand videocursus voor notarissen | Trailer

Tips & tricks voor het familieproces

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Wat deelnemers zeggen

 

Zeer duidelijk lesmateriaal ; overzichtelijk en allesomvattend gebracht op een boeiende wijze door Mr Van Thienen.

 

mr. S. Simons

Permanente vorming

voor notarissen

Erkenning NKN | 4 uren

Aflevering attest (PDF via email) direct na het volgen van deze on-demand videocursus.

Licentieprijs

 TIJDELIJKE KORTING
€249,00 €209,00 + BTW (21%)

Inhoud videocursus pakket:

 • Videocursus in HD - 259 min.
 • Praktijkgerichte zeer uitgebreide syllabus
 • Selectie van relevante vonnissen en arresten (88 pag.)
 • Attest permante vorming - 4 uren
 • 12 maanden onbeperkt bekijken

Portalus-Video-Pakket-EDUC

Inhoud van de videocursus

Raadsheer Sven Mosselmans (Hof van Cassatie) en mr. Annette Van Thienen geven in deze videocursus nieuwe informatie over actualia, familiaal vermogensrecht en vereffening verdeling.

Deze online videocursus biedt de deelnemers praktijkgerichte inzichten aan de hand van recente rechtspraak inzake personen -en familierecht en familiaal vermogensrecht, mede gelet op het gewijzigde wetgevend kader. De focus ligt op dossiers en praktijkvoorbeelden, belicht vanuit het oogpunt van de magistraat én de advocaat, gespecialiseerd in personen -en familierecht en familiaal vermogensrecht.

Docent

Sven Mosselmans (Raadsheer in het Hof van Cassatie - praktijklector KU Leuven) - mr. Annette Van Thienen (advocaat – praktijkassistente U Gent).


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

DEEL I – Raadsheer Sven Mosselmans
 • Persoonlijke verschijning van de partijen in het familieproces –
 • Concretisering – Sancties
 • Onderhoudsgeld na echtscheiding (art. 301 BW) – Stappenplan –
 • Afbakening gelet op de huwelijksduur
 • Verstek in het familieproces – Verder verloop in hoger beroep
 • Hoe uit toevallige en vrijwillige onverdeeldheden treden met toepassing van het nieuwe goederenrecht vanaf 1 september 2021?
 • Vermogensverschuiving bij partnerrelaties – Stand van zaken –
 • Bewijslastverdeling mede gelet op het nieuwe bewijsrecht vanaf 1 november 2020
 • Vereffening-verdeling met handelingsonbekwame deelgenoten (minderjarigen en beschermde meerderjarige personen) – Nieuw art. 784/1 BW – Hervorming van artikel 1206 Ger.W.?
 • Procedurele gevolgen van onsplitsbare familiale geschillen
 • Afbakening van de opdracht van de notaris-vereffenaar inzake vereffening-verdeling – Zijn voorhuwelijkse onverdeeldheden begrepen bij de vereffening-verdeling van huwelijksvermogen?
 • Vereffening-verdeling van buitenlandse elementen die horen bij een in België gecentraliseerde vereffening-verdeling
 • Termijnenregeling inzake vereffening-verdeling – Hoe streng is de rechtspraak? – Hoe kunnen we praktisch termijngebonden vorderingen redden van verjaring?
 • Kunnen bezwaren louter elektronisch worden te kennen gegeven?
 • Bewijsnood tijdens de vereffening-verdeling – Taakverdeling tussen de notaris-vereffenaar en de vereffeningsrechter
 • Interest bij aanspraken in een vereffening-verdeling – vanaf wanneer en hoe berekenen?
DEEL II– meester Annette Van Thienen
 • EOO: bevoegdheid – inleidende akte – subgrond – woonstkeuze
 • EOO en bewijs: algemeen – bewijzen door briefwisseling – betrapping overspel
 • Verzegeling bij de echtscheidingsprocedure
 • Akkoorden tijdens de echtscheidingsprocedure op grond van onherstelbare ontwrichting
 • Vereffening-verdeling in gemeenschapsstelsels: volgorde van de bewerkingen van vereffening-verdeling
 • Vereffening-verdeling in gemeenschapsstelsels: vergoedingsrekeningen – belang van het correct samenstellen van de boedels
 • Vereffening-verdeling in gemeenschapsstelsels: vergoedingsrekeningen – lening aangegaan ten behoeve van het eigen vermogen van een van de echtgenoten
 • Vereffening-verdeling in gemeenschapsstelsels: vergoedingsrekeningen – bewijs dat eigen gelden zijn opgegaan in het gemeenschappelijk vermogen
 • Vereffening-verdeling in gemeenschapsstelsels: verrekening van de lasten – faling van een van de echtgenoten
 • Vereffening-verdeling in gemeenschapsstelsels: beheersrekening – waarde van de aandelen tijdens de post-communautaire onverdeeldheid
 • Vereffening-verdeling in stelsels van scheiding van goederen: bijdrage in de lasten van het huwelijk – vermoeden in het huwelijkscontract bijdrage van dag tot dag geleverd – bewijsregeling in het huwelijkscontract geregeld

Over de docenten

Sven Mosselmans – Raadsheer in het hof ven beroep te Gent en praktijklector KU Leuven 

Loopbaan

 • sinds 2017: praktlijklector KU Leuven sinds 2014: raadsheer in het hof van beroep te Gent
 • sinds 2008: academisch consulent U Gent
 • 2008-2014: rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (inz. inzake vastgoed, familiaal vermogensrecht en beslagrecht)
 • 2000-2008: referendaris bij het Hof van Cassatie
 • 1995-2012: assistent/wetenschappelijk medewerken KU Leuven, Instituut voor Familiaal Vermogensrecht
 • 1995-2000: advocaat (Verbaanderd en Linklaters - Brussel)

Publicaties

 • Publiceerde meer dan 150 wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het privaatrecht en het procesrecht.

Annette Van Thienen - Advocaat-vennoot – Callebaut & Van Thienen

Loopbaan:

 • behaalde in 2019 het getuigschrift beroepsopleiding bij de balie van het Hof van Cassatie in burgerlijke zaken en strafzaken.
 • sinds 2005: advocaat aan de balie van Dendermonde
 • >sinds 2009: praktijkassistent aan de Universiteit Gent verbonden aan de vakgroep Burgerlijk recht, vanaf 2014 aan de vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht
 • houder van het getuigschrift Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken (art. 425 Sv.)

Meer over Annette Van Thienen - klk hier