​​​On-demand videocursus voor notarissen | TRAILER

Scheiden en pensioenen vereffenen-verdelen

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Wat deelnemers zeggen

 

Zeer leerrijke & praktische opleiding! Onmiddellijk bruikbaar in mijn advocatenpraktijk!

 

K. Wouters – Advocaat

Permanente vorming

voor notarissen

Erkenning NKN | 3 uren
Erkenning FBC | in aanvraag (3 uren)

Aflevering attest (PDF via email) direct na het volgen van deze on-demand videocursus.

Licentieprijs

 TIJDELIJKE KORTING
€199,00 €169,00 + BTW (21%)

Inhoud videocursus pakket:

 • Videocursus in HD - 216 min.
 • Praktijkgerichte syllabus
 • Attest permante vorming - 3 uren
 • 12 maanden onbeperkt bekijken

Portalus-Video-Pakket-EDUC

Inhoud van de videocursus

in deze cursus gaat Yves Coemans in op de complexiteit van de vereffening en verdeling van pensioenen in het kader van een (echt)scheiding. Er worden voorbeelden getoond gebaseerd op de meest recente info van de Federale Pensioendienst. "Wat met zelstandigen en aanvullende stelsels?", "Hoe omgaan met de regelgeving rond ambtenarenpensioenen?", "Hoe verdelen na uitbetaling?", "Hoe vereffenen voor uitbetaling?", "Welke lijn volgen rechtbanken?".... het zijn slechts enkele vragen die in deze op de praktijk gerichte bijscholing beantwoord worden.

Maak kennis met de meest uitgebreide online videocurus rond het thema "(Echt)scheiding en pensioenen" in Vlaanderen. 

Docent

Yves Coemans - Expert gezinsfiscaliteit - Attaché studiedienst Gezinsbond.


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Pensioenwetgeving en financiële aangelegenheden
 • Scheiding en pensioen: feitelijk en definitief
 • Pensioen feitelijke scheiding
 • Pensioen uit de echt gescheiden echtgenote/echtgenoot
 • Scheiding en ambtenarenpensioenen
 • Verdeling NA uitbetaling
 • Verdeling VOOR uitbetaling
 • Verdeling Afkoopwaarde
 • Vordering op helft vermogenswaarde
 • arrest Grondwettelijk Hof
 • Pensioenpijlers en -stelsels
 • Rustpensioen werknemers en zelfstandigen
 • Wettelijke pensioenleeftijd en vervroegd pensioen
 • Gelijkgestelde periodes
 • Hoe berekenen?
 • MyPension.be
 • Rustpensioen ambtenaren
 • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 • Pensioen: van bruto naar netto

Over de docent

Yves Coemans I Attaché gezinsinkomen studiedienst Gezinsbond (sinds 2001) I Gast Trainer Pareto Services I Trainer TRAJECT

Praktijkervaring:

 • Expert gezinsfiscaliteit
 • Auteur van “Mijn kind duur kind?!” (2005)
 • Geestelijke vader van Onderhoudsgeldcalculator / Contriweb
 • Auteur diverse artikels over fiscaliteit en onderhoudsbijdragen
 • Effectief lid Commissie voor onderhoudsbijdragen (BS 25/08/2015)
 • Effectief lid van Evaluatiecommissie DAVO (BS 29/08/2016)
 • Lid Platform Alimentatiefonds
 • Docent bij Pareto Services, Traject vzw, Opleidingen bemiddelaars
 • Lid diverse stuurgroepen studieprojecten over onderhoudsbijdragen: HoGent, ULB, FiTTiF
 • (Universiteiten Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven)
 • Waarnemend Voorzitter van SAM, steunpunt Mens & Samenleving vzw

Opleiding:

Yves Coemans is handelsingenieur van opleiding.