​​​On-demand videocursus voor notarissen | Trailer

Praktische topics personen- en familierecht
en familiaal vermogensrecht

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Wat deelnemers zeggen

 

Zeer duidelijk lesmateriaal ; overzichtelijk en allesomvattend gebracht op een boeiende wijze door Mr Van Thienen.

 

mr. S. Simons

Permanente vorming

voor notarissen

Erkenning NKN | 3 uren

Attest permanente vorming (PDF via email) direct na het volgen van deze on-demand videocursus.

Licentieprijs

 SOLIDARITEITSKORTING
€199,00 €149,00 + BTW (21%)

Inhoud videocursus pakket:

 • Videocursus in HD - 163 min.
 • Praktijkgerichte syllabus (36 pag.)
 • Selectie van relevante vonnissen en arresten (387 pag.)
 • Attest permante vorming - 3 studiepunten
 • 12 maanden onbeperkt bekijken

Inhoud van de videocursus

Deze online videocursus biedt de deelnemers praktijkgerichte inzichten aan de hand van recente rechtspraak inzake personen -en familierecht en familiaal vermogensrecht, mede gelet op het gewijzigde wetgevend kader. De focus ligt op dossiers en praktijkvoorbeelden, belicht vanuit het oogpunt van de magistraat én de advocaat, gespecialiseerd in personen -en familierecht en familiaal vermogensrecht.

Docent

Sven Mosselmans (Raadsheer in het hof van beroep te Gent - praktijklector KU Leuven) - mr. Annette Van Thienen (advocaat – praktijkassistente U Gent).


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

DEEL I
 • zorgvolmacht en rechtelijke bescherming (wijzigingen ingevolge de wet van 21 december 2018)
 • onderhoudsbijdrage voor kinderen: nieuwe regeling voor buitengewone kosten en voor minnelijke regelingen (wijzigingen ingevolge de wet van 21 december 2018)
 • EOT: praktische tips (wijzigingen ingevolge de wetten van 25 mei 2018 en 18 juni 2018)
DEEL II
 • vereffening-verdeling na (echt)scheiding en overlijden – wat met de ‘oude (aanslepende) dossiers’ (gestart vóór 1 april 2012)? – stand van zaken op het stuk van devolutieve werking – wat met de termijn-gebonden vorderingen hangende een gerechtelijke vereffening-verdeling? – strenge rechtspraak inzake aanspraken versus soepele rechtspraak inzake bezwaren – hoe vermogenselementen actualiseren met als ijkpunt de uiteindelijke verdeling?
 • stand van zaken op het stuk van vrijwillige onverdeeldheden – aankomende wetgeving?
 • vermogensverschuivingen bij partnerrelaties – in hoeverre is recuperatie mogelijk?
 • preferentiële toewijzing na echtscheiding versus recht van terugname van ingebrachte goederen
 • verval van oorzaak – plaats voor een verfijnd leerstuk in het Belgische giftenrecht? – verloren testament.

Over de docenten

Sven Mosselmans – Raadsheer in het hof ven beroep te Gent en praktijklector KU Leuven 

Loopbaan

 • sinds 2017: praktlijklector KU Leuven sinds 2014: raadsheer in het hof van beroep te Gent
 • sinds 2008: academisch consulent U Gent
 • 2008-2014: rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (inz. inzake vastgoed, familiaal vermogensrecht en beslagrecht)
 • 2000-2008: referendaris bij het Hof van Cassatie
 • 1995-2012: assistent/wetenschappelijk medewerken KU Leuven, Instituut voor Familiaal Vermogensrecht
 • 1995-2000: advocaat (Verbaanderd en Linklaters - Brussel)

Publicaties

 • Publiceerde meer dan 150 wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het privaatrecht en het procesrecht.

Annette Van Thienen - Advocaat-vennoot – Callebaut & Van Thienen

Loopbaan:

 • behaalde in 2019 het getuigschrift beroepsopleiding bij de balie van het Hof van Cassatie in burgerlijke zaken en strafzaken.
 • sinds 2005: advocaat aan de balie van Dendermonde
 • >sinds 2009: praktijkassistent aan de Universiteit Gent verbonden aan de vakgroep Burgerlijk recht, vanaf 2014 aan de vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht
 • houder van het getuigschrift Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken (art. 425 Sv.)

Meer over Annette Van Thienen - klk hier