​​​On-demand videocursus | De tafel van Lex | TRAILER

Het getuigenverhoor in strafzaken

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Inhoud van de videocursus

In deze aflevering van “De tafel van Lex” beantwoorden dhr. Peter Hartoch, dhr. Ben Pieters en mr. Bram De Man enkele interessante vragen van moderator Dirk Leestmans over het getuigenverhoor in strafzaken.

Terwijl magistraten en advocaten zelden getuigenverhoren aanvragen vanwege praktische redenen, benadrukt Bram De Man de waarde van deze verhoren voor het achterhalen van de waarheid, ondanks de mogelijke vertraging in het proces.

De discussie duidt op een verschuiving in het rechtssysteem onder invloed van Europese jurisprudentie, waarbij de ruimte om verzoeken tot getuigenverhoren af te wijzen steeds kleiner lijkt te worden. Dit roept vragen op over de balans tussen praktische overwegingen en het streven naar gerechtigheid binnen strafrechtelijke procedures.

Docenten

mr. Bram De Man - Advocaat, balie Antwerpen | dhr. Ben Pieters Advocaat-generaal, Hof van Beroep in Brussel | dhr. Peter Hartoch - Rechter, Hof van Beroep in Brussel | Moderator: Dirk Leestmans - Justitiejournalist


Thema's

Volgende onderwerpen worden besproken:

 • Belang van getuigenverhoren in strafzaken
 • Rol van magistraten en advocaten in het aanvragen van getuigenverhoren
 • Waarheidsvinding versus procesefficiëntie
 • Invloed van Europese jurisprudentie op het rechtssysteem
 • Balans tussen praktische overwegingen en streven naar gerechtigheid in strafrechtelijke procedures

Over de sprekers

mr. Bram De Man  - Advocaat-vennoot, balie Antwerpen

 • Na het behalen van zijn rechtenlicentiaat aan de V.U.B. in 2005, volgde advocaat Bram De Man een LL.M. in International Criminal Justice and Armed Conflicts aan de Universiteit van Nottingham in 2006. Hij liep stage bij het VN-tribunaal voor ex-Joegoslavië. Bram is ook openingsspreker geweest op de Vlaamse Conferentie bij de balie Antwerpen in 2015 en houder van het cassatieberoepscertificaat in strafzaken. Sinds 2018 doceert hij Strafrecht aan de Brussels School of Governance. Hij trad in 2007 toe als advocaat aan de balie van Antwerpen en is sinds 2024 vennoot bij advocatenkantoor De Man-Beeldens.

dhr. Peter Hartoch  - Rechter, rechtbank Brussel.

 • Peter Hartoch startte zijn carrière als advocaat in Brussel van 1990 tot 2001. In 2001 werd hij rechter in de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Hier bekleedde hij diverse sleutelrollen, zoals fiscale rechter en jeugdrechter. Sinds 2008 is hij actief bij het hof van beroep in Brussel, met rollen in de 13e correctionele kamer en als voorzitter van assisenhoven. Vanaf 2021 dient hij als kamervoorzitter en is hij betrokken bij verschillende inbeschuldigingskamers, naast zijn rol als persmagistraat.

dhr. Ben Pieters  - Advocaat-generaal, rechtbank Brussel

 • Met 21 jaar ervaring bij het Openbaar Ministerie, bekleedt Dhr. Ben Pieters sinds 2021 de functie van advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel. Tevens is dhr. Pieters lid van de Advies- en Onderzoekscommissie bij de Hoge Raad voor de Justitie.

Dirk Leestmans - Justitiejournalist bij VRT NWS.

 • Dirk Leestmans is een ervaren VRT-journalist die reeds vele jaren op een kritische wijze het reilen en zeilen in de juridische wereld van nabij volgt, ook als medewerker van De Juristenkrant. Hij is o.a. bekend van de bekroonde Panorama uitzending over Jonathan Jacob (samen met Caroline Van den Berghe).

  Dirk Leestmans won tevens de tweede Persprijs Orde van Vlaamse Balies met de Panorama-uitzending “Euthanasie in de gevangenis” over geïnterneerde Frank Van Bleeken die euthanasie vroeg als uitweg voor zijn uitzichtloze situatie. "Het is een sterke, beklijvende, goed gedocumenteerde reportage in een heldere stijl over de gebrekkige behandeling van geïnterneerden in het Belgische rechtssysteem én over het euthanasievraagstuk." (bron: OVB - persbericht)
  Dirk Leestmans werd in 2023 opnieuw genomineerd voor de OVB persprijs.