​​​On-demand videocursus | TRAILER

Financiële gevolgen van een (echt)scheiding op de Brusselse kinderbijslag

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Inhoud van de videocursus

In deze on-demand videocursus gaat docent-expert Yves Coemans dieper in op het Groeipakket in het kader van een (echt)scheiding. Sinds de grootschalige hervorming van de kinderbijslag in België spreekt men nu van het Groeipakket. De zesde staatshervorming is in voege sinds 1 juli 2014 en elke regio heeft sindsdien zijn eigen kinderbijslagregeling. Hoe werkt dit in Brussel? Wie ontvangt de kinderbijslag? Hoe worden de studietoelagen beheerd? Waarop moet je letten als advocaat, notaris, bemiddelaar,….?

Docent

Yves Coemans - Expert gezinsfiscaliteit - Freelance beleidsmedewerker studiedienst Gezinsbond.


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Overdracht van bevoegdheid kinderbijslag naar gewesten na 6de staatshervorming
 • Start eigen kinderbijslagregeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 2020
 • Vrije keuze van uitbetaler in het Brussels Gewest vanaf 2020
 • Reductie naar 5 Brusselse kinderbijslagfondsen vanaf 2020
 • Basisprincipes federale kinderbijslag blijven grotendeels behouden
 • Behoud van kinderbijslag bij (echt)scheiding
 • Universeel luik: startbedrag voor geboortes vanaf 2020
 • Selectief luik: ruimere sociale toeslagen vanaf 2020
 • Participatietoeslagen voor Brusselse kinderen in Nederlandstalige voorzieningen
 • Studietoelagen voor hoger onderwijs nog altijd zelf aanvragen

Over de docent

Yves Coemans I Freelance beleidsmedewerker studiedienst Gezinsbond I Gast Trainer Portalus Video I Trainer TRAJECT

Praktijkervaring:

 • Expert gezinsfiscaliteit
 • Auteur van “Mijn kind duur kind?!” (2005)
 • Geestelijke vader van Onderhoudsgeldcalculator / Contriweb
 • Auteur diverse artikels over fiscaliteit en onderhoudsbijdragen
 • Effectief lid en ondervoorzitter Commissie voor onderhoudsbijdragen (BS 03/01/2022)
 • Effectief lid van Evaluatiecommissie DAVO (BS 29/08/2016)
 • Lid Platform Alimentatiefonds
 • Lid Monitoringcomité Groeipakket
 • Lid Beheerraad voor gezinsbijslag Iriscare
 • Docent bij Portalus, Traject vzw, Opleidingen bemiddelaars
 • Lid diverse stuurgroepen studieprojecten over onderhoudsbijdragen: HoGent, ULB, FiTTiF
 • (Universiteiten Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven)
 • Waarnemend Voorzitter van SAM, steunpunt Mens & Samenleving vzw (2018-2021)

Opleiding:

Yves Coemans is handelsingenieur van opleiding.

Meer info - Linkedin profiel