​​​On-demand videocursus | TRAILER

(Intra)familiaal geweld:
Actoren en samenwerking

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Inhoud van de videocursus

In deze cursus zal mr. Anouck Pacquier het onderwerp van intrafamiliaal geweld onder de loep nemen, een gebied dat steeds meer aandacht vereist binnen de rechtspraktijk. Het doel van deze sessie is om een diepgaand inzicht te verschaffen in de rol die diverse professionals spelen bij het adresseren van dit probleem, evenals de interacties en samenwerkingen tussen verschillende juridische en maatschappelijke instanties. We beginnen met een definitie van huiselijk geweld, ondersteund door relevante statistieken, gevolgd door een analyse van de complexiteit van deze materie en de noodzaak voor een multidisciplinaire benadering. Vervolgens evalueren we de betrokken actoren en concluderen we met strategieën voor effectieve interventie.

Docent

mr. Anouck Paquier | Strafrechtadvocate bij advocatenkantoor Advox


Thema's

AGENDA

  • Wat is IFG?
  • Cijfers
  • Een complex probleem…
  • ...Vereist een multidisciplinaire aanpak
  • Conclusie

Over de docent

Anouck Paquier behaalde in 2010 haar master in de rechten aan de VUB. Ze is verbonden aan de balie van Antwerpen en sinds enkele jaren advocate gespecialiseerd in strafrecht bij advocatenkantoor Advox.

Meer info - Linkedin profiel