​​​On-demand videocursus | TRAILER

Objectieve onderhoudsbijdragen voor kinderen van gescheiden ouders berekenen
(Wettelijk kader en draagkracht van ouders bepalen)

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Inhoud van de videocursus

Deze cursus is een volledig vernieuwde editie up to date voor 2024 met de meest actuele informatie over het wettelijk kader en de berekening van onderhoudsbijdragen voor kinderen van gescheiden ouders. Deze cursus behandelt belangrijke vraagstukken zoals de aanpassing van Artikel 203 BW, het definiëren van 'middelen' voor ouderlijke bijdragen, en de specifieke regelingen voor buitengewone kosten volgens het KB van 22 april 2019. Leer hoe juridische beoordelingen plaatsvinden tijdens gerechtelijke procedures en wat de vereisten zijn voor overeenkomsten tussen ouders na scheiding.

Maak kennis met de meest uitgebreide online videocursus over het thema 'Objectieve onderhoudsbijdragen voor kinderen van gescheiden ouders berekenen' in Vlaanderen. Deze cursus biedt praktische richtlijnen en diepgaande analyses om de draagkracht van ouders te bepalen en een rechtvaardige financiële regeling voor kinderen te garanderen.

Docent

Yves Coemans - Expert gezinsfiscaliteit - Freelance beleidsmedewerker studiedienst Gezinsbond.


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Aanpassing van Artikel 203 BW: Verplichtingen van ouders voor hun kinderen
 • Definitie van 'middelen' in de context van ouderlijke bijdragen
 • Verantwoordelijkheden van langstlevende echtgenoten jegens stiefkinderen
 • Introductie van Artikel 203bis BW: Verdeling van kosten tussen ouders
 • Juridische beoordeling van ouderlijke bijdragen tijdens gerechtelijke procedures
 • Richtlijnen voor de berekening van gewone en buitengewone kosten van kinderen
 • EOT-overeenkomst: Details en vereisten voor een financiële regeling tussen ouders
 • KB richtlijnen voor de behandeling van buitengewone kosten in onderhoudsbijdragen
 • Vereisten voor de inhoud van overeenkomsten tussen ouders na scheiding
 • Specifieke regelingen en voorwaarden voor buitengewone kosten volgens KB van 22 april 2019

Over de docent

Yves Coemans I Freelance beleidsmedewerker studiedienst Gezinsbond I Gast Trainer Portalus Video I Trainer TRAJECT

Praktijkervaring:

 • Expert gezinsfiscaliteit
 • Auteur van “Mijn kind duur kind?!” (2005)
 • Geestelijke vader van Onderhoudsgeldcalculator / Contriweb
 • Auteur diverse artikels over fiscaliteit en onderhoudsbijdragen
 • Effectief lid en ondervoorzitter Commissie voor onderhoudsbijdragen (BS 03/01/2022)
 • Effectief lid van Evaluatiecommissie DAVO (BS 29/08/2016)
 • Lid Platform Alimentatiefonds
 • Lid Monitoringcomité Groeipakket
 • Lid Beheerraad voor gezinsbijslag Iriscare
 • Docent bij Portalus, Traject vzw, Opleidingen bemiddelaars
 • Lid diverse stuurgroepen studieprojecten over onderhoudsbijdragen: HoGent, ULB, FiTTiF
 • (Universiteiten Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven)
 • Waarnemend Voorzitter van SAM, steunpunt Mens & Samenleving vzw (2018-2021)

Opleiding:

Yves Coemans is handelsingenieur van opleiding.

Meer info - Linkedin profiel