​​​On-demand videocursus | TRAILER

Feitelijk samenwonen,
wettelijk samenwonen of huwen?

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Inhoud van de videocursus

In deze on-demand videocursus behandelt mr. Liesbeth Franck de diverse vormen van samenleven: van ongehuwd samenwonen tot wettelijk samenwonen en huwelijk. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het basisregime en de afwijkende regimes.

De cursus begint met een overzicht van het huwelijksvermogensrecht en de aanleidingen tot hervorming ervan. Vervolgens worden de specifieke regels van het wettelijk samenwonen verduidelijkt, evenals de mogelijkheden binnen het stelsel van scheiding van goederen. De praktische aspecten zoals inwerkingtreding, overgangsrecht en erfrecht komen aan bod, gevolgd door de financiële implicaties van kopen, lenen en levensverzekeringen binnen de verschillende samenlevingsvormen.

Tot slot wordt de fiscale situatie rondom deze vormen van samenleven besproken.

Docent

mr. Liesbeth Franck - Advocaat successieplanning en erfrecht


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

  • Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht
  • Aanleiding tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht
  • Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel
  • Betere wettelijke omkadering van het stelsel van scheiding van goederen
  • Inwerkingtreding en overgangsrecht
  • Erfrecht in functie van samenlevingsvorm
  • Kopen in functie van samenlevingsvorm
  • Lenen in functie van samenlevingsvorm
  • Levensverzekeringen in functie van samenlevingsvorm
  • Fiscaliteit

Over de docent

Liesbeth Franck beschikt over een uitgebreide expertise op het gebied van erfrecht, erfbelasting en vermogensplanning. Ze is gespecialiseerd in het ontwikkelen van complexe planningen voor families en bedrijven die ze begeleidt. Hierbij houdt ze nauwlettend rekening met de persoonlijke wensen en interpersoonlijke relaties die een rol spelen. Liesbeth behaalde haar Licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 2006 en heeft gedurende een periode van 10 jaar haar bekwaamheid als Estate Planner verder ontwikkeld in de private banking- en consultancysector. In 2016 trad ze toe tot de balie van Brussel als advocaat. Met haar rijke ervaring in zowel de bank- als verzekeringssector heeft Liesbeth Franck een bijzondere interesse ontwikkeld in vermogensplanning via levensverzekeringen.

Meer info - LinkedIn profiel