​​​On-demand videocursus | TRAILER

Burenhinder in de praktijk

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Inhoud van de videocursus

In deze cursus bespreekt mr. Bart Van Baeveghem het onderwerp van burenhinder in de praktijk . Allereerst wordt aandacht besteed aan de evenwichtsleer en de foutloze aansprakelijkheid in relatie tot burenhinder. Vervolgens zullen diverse voorbeelden uit recente rechtspraak worden behandeld om de toepassingsvoorwaarden te verhelderen. Daarna wordt de historiek van de evenwichtsleer belicht, waarbij het ruime begrip 'buur' centraal staat en de nuances in toerekenbaarheid aan bod komen. Er wordt ingegaan op het onderscheid tussen normale en abnormale hinder en de grens van foutaansprakelijkheid, waarbij de complexiteit van abnormale vatbaarheid voor burenhinder wordt onderzocht. Tevens worden procedurele aspecten zoals burenhinder en vergunningen en de relatie met het appartementsrecht besproken binnen het kader van het nieuwe goederenrecht. En tot slot worden de eerste vonnissen op dit gebied gemeld.

Docent

mr. Bart Van Baeveghem - Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem (Synergylaw) - Praktijkassistent UGent


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Historiek
 • Wie is uw “buur”
 • Toerekenbaarheid
 • “abnormale” hinder
 • Fout en burenhinder
 • Verzekeringsproblematiek
 • Burenhinder en WER
 • Burenhinder en bodemverontreiniging
 • Openbare werken
 • Sanctie
 • Abnormale vatbaarheid
 • Procedure
 • Burenhinder en vergunningen
 • Burenhinder en de vereniging van mede-eigenaars
 • Burenhinder in het nieuwe goederenrecht
 • Besluit

Over de docent

Bart Van Baeveghem is als advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht in de ruime zin. Horen daarbij: contractenrecht (koop-huur-vastgoedmakelaarsovereenkomsten), maar ook stedenbouwrecht en goederenrecht (o.a. problematieken van erfdienstbaarheden).

Deeltijds verbonden aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent als (praktijk)assistent goederenrecht (sinds 2003)

Publiceert in diverse juridische tijdschriften, voornamelijk met betrekking tot contracten van vastgoedbemiddeling.

Co-auteur van diverse juridische uitgaven, waaronder het geannoteerd Burgerlijk Wetboek van Die Keure en de Uitgave Wet en Duiding Huur (Larcier) en Wet en Duiding Erfdienstbaarheden (Larcier) en Wet en Duiding Vastgoed (Larcier).

Regelmatige spreker op diverse juridische lezingen en studiedagen (o.a. voor CIB-Vlaanderen, VIVO, ESCALA) en docent in de opleiding Vastgoedmakelaar bij Opleidingscentrum Syntra Asse.

Meer info - Linkedin profiel