​​​On-demand videocursus | TRAILER

Internationaal privaatrecht en vermogensplanning

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Inhoud van de videocursus

In deze cursus bespreekt mr. Evelyne Vander Elst het belang van internationaal privaatrecht (IPR) bij vermogensplanning. Het cliënteel van professionele dienstverleners waaronder advocaten, notarissen, accountants en belastingadviseurs wordt steeds internationaler. Dit uit zich in familieleden die naar het buitenland verhuizen, verschillende nationaliteiten binnen gezinnen en investeringen in bijvoorbeeld buitenlands vastgoed of portefeuilles bij niet-Belgische banken.

Naast de fiscale gevolgen worden de civiele aandachtspunten vaak over het hoofd gezien. Het internationaal privaatrecht speelt een essentiële rol bij vermogensplanning, omdat het beoogt dat de planning die vanuit Belgisch oogpunt is opgesteld, de gewenste gevolgen zal hebben in het buitenland. Dit omvat niet alleen fiscale, maar ook civielrechtelijke implicaties.

Het eerste onderdeel zal gaan over de rechtsbronnen: Wat houdt het IPR precies in en op welke bronnen moeten we vertrouwen om antwoorden te vinden op internationale vraagstukken? Daarnaast zullen de belangrijkste begrippen behandeld worden die nodig zijn om het IPR toe te passen, en deze begrippen nader te bekijken, te begrijpen en te interpreteren.

Vervolgens komen een aantal specifieke rechtstakken aan bod die binnen de vermogensplanning relevant zijn. Dit zal gaan over het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, het belang van contracten en IPR, zakelijke rechten en ten slotte de staat en bekwaamheid van personen.

Docent

mr. Evelyne Van der Elst | Advocaat-vennoot bij Legacy advocaten


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

  • Rechtsbronnen
  • Belangrijke begrippen
  • Huwelijksvermogensrecht
  • Erfrecht
  • Contracten
  • Zakelijke rechten
  • Staat en bekwaamheid

Over de docent

Evelyne Van der Elst, een ervaren advocaat gespecialiseerd in internationale vermogensplanning, heeft een uniek traject afgelegd in haar vakgebied. Na haar rechtenstudie aan de Universiteit van Gent, heeft ze een jaar aan een Britse universiteit gestudeerd en vervolgens als jurist bij de Verenigde Naties gewerkt, waar ze zich bezighield met migratievraagstukken. Later trad ze toe tot een Amerikaans advocatenkantoor, waar ze private cliënten en internationale ondernemers hielp met emigreren naar Europa, voornamelijk naar België.

Haar specialisatie ligt bij het adviseren van Belgen die naar het buitenland willen verhuizen of daar willen investeren. Ze richt zich op cliënten met diverse internationale elementen in hun dossier, zoals buitenlands vermogen, familieleden in het buitenland of plannen om naar het buitenland te emigreren. Van der Elst biedt advies vanuit een globaal perspectief, waarbij ze niet alleen de Belgische wetgeving hanteert, maar ook de wetgeving van populaire bestemmingen voor Belgen. Hierdoor hoeven cliënten niet verschillende advocaten in verschillende landen te raadplegen, maar kunnen ze rekenen op haar expertise om de juridische puzzelstukjes samen te leggen.

Naast het fiscale en civiele aspect, omvat haar advisering ook andere belangrijke aspecten zoals sociale zekerheid, administratieve afwikkelingen en verblijfswetgeving in de betreffende landen. Ze biedt op maat gemaakt advies en zorgt voor juridische oplossingen die werkbaar zijn in verschillende jurisdicties. Van der Elst begeleidt een divers cliënteel, variërend van jonge gezinnen tot personen die richting pensioen gaan en hun rust willen vinden onder de zon van het buitenland.

Meer info - LinkedIn profiel