​​​On-demand videocursus | TRAILER

Ondersteuning na trauma bij kinderen en jongeren

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Inhoud van de videocursus

In deze cursus bespreekt prof. dr.  Sarah Bal de evolutie van de erkenning en behandeling van psychisch trauma, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren, en de relevante toepassingen ervan binnen de juridische wereld. De cursus richt zich op de introductie van 'Post Traumatische Stress Stoornis' (PTSS) in 1980 en de latere erkenning van PTSS bij kinderen en jongeren. Ook zal worden ingegaan op de verschillende typen trauma bij kinderen en jongeren, risico- en beschermende factoren voor herstel, en de benadering van hulpverlening na traumatische ervaringen. Dit heeft belangrijke implicaties voor juridische procedures, zoals letselschadeclaims of familierechtelijke geschillen, waar psychisch trauma een aanzienlijke rol kan spelen.

Docent

Sarah Bal | Klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut aan het UZ Gent


Thema's

AGENDA

  • Evolutie van psychisch trauma-erkenning
  • Specifieke angsten door de geschiedenis
  • Diagnostische ontwikkelingen: DSM-I tot DSM-V
  • Identificatie en behandeling van PTSS bij volwassenen
  • PTSS bij kinderen en jongeren
  • Typen trauma bij jongeren: complex en vroegkinderlijk
  • Risico- en beschermende factoren voor herstel
  • Rol van psychisch trauma in letselschadeclaims
  • Eerste hulp na trauma
  • Praktische benaderingen bij psychisch trauma

Over de docent

Sarah Bal is licentiaat Klinische Psychologie en doctor in de Psychologische Wetenschappen. In 2003 behaalde ze haar doctoraat met als titel ‘Adaptation to sexual abuse in adolescents: the role of appraisals, coping and social support’.

Zij als gastprofessor verbonden aan de vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie, Faculteit Geneeskunde, van de Universiteit Gent. Haar onderzoek en expertise omvat chronische stress, angst en trauma bij kinderen en jongeren.

Als klinisch psycholoog en cognitief-gedragstherapeut werkt ze binnen de afdeling Kinder-, en Jeugdpsychiatrie van het Universitair Ziekenhuis Gent. Daar bestaat haar taak uit diagnostiek en behandeling van jongeren en hun context die te maken hebben met uiteenlopende psychiatrische problemen.

Tussen september 2019 en september 2021 werkte ze als expert binnen de expertengroep 'Nieuw geestelijke gezondheidsbeleid in België', van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, meer specifiek voor het deel 'Participatie: Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg Kinderen en Jongeren'.

Sinds maart 2023 is ze gedetacheerd uit het UZGent, om te werken aan de ontwikkeling van een zorgcentrum voor mentaal welbevinden voor studenten in Gent.

Ze heeft een privépraktijk voor jongeren en jongvolwassenen.

Sarah Bal is als docent en supervisor verbonden aan verschillende postacademische opleidingen: Klinische psychodiagnostiek voor kinderen en jongeren (Gent, KUL, VUB), Forensische Psychodiagnostiek en Counseling (Thomas More), Geweldloos verzet in gezinnen (VUB) Cognitieve Gedragstherapie voor Kinderen en Jongeren (UGent, KUL).

Ze wordt graag en vaak gevraagd om lezingen en workshops te geven over trauma, ingrijpende gebeurtenissen, communiceren met tieners/adolescenten, sociale vaardigheden bij adolescenten, suïcideproblematiek bij jongeren, nieuwe autoriteit,... en andere thema's over psychologie/psychiatrie/opvoeding bij kinderen en jongeren.

Ze publiceerde vnl. over trauma bij kinderen en adolescenten en schreef samen met Inge Antrop het boek 'Sta Sterker: een gedragstherapeutische socialevaardigheidstraining voor adolescenten', Lannoo.

Ze is o.a. als therapeut te zien in het programma 'Therapie', een productie van Panenka voor Canvas., wat in 2019 en 2020 te zien was, en waarvan in 2025 een nieuwe reeks zal verschijnen.

Meer info - Linkedin profiel