​​​On-demand videocursus | TRAILER

Wat bij ziekte of overlijden van de ondernemer?
10 praktische tips

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Inhoud van de videocursus

In deze on-demand videocursus bespreekt mr. Eline Beeken het anticiperen op tegenslag, zoals ziekte of overlijden, en het beschermen van de ondernemer. De cursus is ingedeeld in twee grote luiken en een afsluitend luik.

Om te beginnen richt mr. Beeken zich op het anticiperen op tegenslag, waarbij onderwerpen zoals vermogensbescherming, levensverzekeringen, afspraken tussen vennoten, regelingen voor wilsonbekwaamheid, eventuele controlestructuren en het testament aan bod komen. Daarna behandelt het tweede luik de bedrijfsoverdracht of bedrijfsopvolging. Hierbij legt mr. Beeken uit hoe men zich kan voorbereiden op de overdracht van het bedrijf naar de volgende generatie of op het toekomstperspectief van het bedrijf.

Tot slot onderzoekt mr. Beeken of een periodieke update noodzakelijk is.

Docent

mr. Eline Beeken - Advocaat bij advocatenkantoor Cazimir


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

  • Anticipeer op tegenslag
  • Plan de overdracht van het bedrijf bij leven
  • Update

Over de docent

Eline Beeken is advocate verbonden aan de balie van Brussel. Ze is gespecialiseerd in familiaal vermogensrecht, familie- en relatievermogensrecht, vermogens- en successieplanning en successie- en schenkingsrecht. Zij spitst zich in het bijzonder toe op de overdracht van familiebedrijven en de begeleiding van ondernemende families.

Meer info - Linkedin profiel