​​​On-demand videocursus | TRAILER

Wet van 31/07/2023 (MSS IV) -
Belangrijke wijzigingen in het strafrecht

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Inhoud van de videocursus

In deze boeiende cursus ontrafelt mr. Lisa-Marie Parmentier de wet van 31 juli 2023, die als doel heeft de rechtsgang menselijker, sneller en strenger te maken. Met een focus op de veranderingen in het strafrecht, verkent mr. Parmentier de essentiële artikelen die hierop van invloed zijn. De onderwerpen die in deze cursus aan bod komen zijn onder meer: het doel van de verschillende themawetten die zijn ingevoerd, de belangrijkste wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering, aanpassingen in het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot voorlopige hechtenis, en tot slot de cruciale wijzigingen in de Wet externe rechtspositie.

Docent

mr. Lisa-Marie Parmentier - Advocaat bij advocatenkantoor Parmentier


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

  • Doel
  • Wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering
  • Wijzigingen in het Gerechtelijk wetboek
  • Wijzigingen in de Voorlopige hechteniswet
  • Wijzingen in de WERP

Over de docent

Mtr. Lisa-Marie Parmentier is als advocaat gespecialiseerd in het strafrecht.

Zij volbracht met onderscheiding haar Master in de Rechten aan de Universiteit van Gent en won tijdens haar stage aan de Antwerpse Balie de publieksprijs in de befaamde pleitwedstrijd Ridder René Victor.

Haar vakbekwaamheid werd opgebouwd tijdens een jarenlange ervaring bij een groot advocatenkantoor in Antwerpen, alwaar zij het departement Strafrecht in West- en Oost-Vlaanderen uitbouwde en leidde.

Mtr. Parmentier beschikt over het Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatie in Strafzaken. Hierdoor kan zij als cassatieadvocaat procedures in strafzaken voor het Hof van Cassatie voeren.

Daarenboven beschikt Mtr. Parmentier over het Certificaat Opleiding in Seksueel Geweld. Deze opleiding sterkt haar diepgaande praktijkkennis inzake zedendelicten aan.

Tot slot beschikt Mtr. Parmentier over een extra Opleiding in Forensische Geneeskunde teneinde met kennis van zaken in geweldsdelicten voor het Hof van Assisen te pleiten.

Naast deze opleidingen is Mtr. Parmentier lid van de Algemene vergadering van VZW De Huizen, alsook lid bij VZW Touché. Op deze manier probeert zij actief bij te dragen aan een rechtvaardig strafrecht en het welbehagen van haar cliënteel.

Mtr. Parmentier spitst zich voornamelijk toe op zedendelicten, drugsdelicten en geweldsdelicten, dit zowel aan de zijde van de verdachten als van de slachtoffers.

Haar uitgebreide expertise in het strafrecht werd gedurende jaren aangescherpt door het optreden in spraakmakende strafdossiers. De expertise, passie, gedrevenheid en het doorzettingsvermogen garandeert de cliënt een ultieme waarborg op hun recht op eerlijk proces.

Meer info - Linkedin profiel