​​​On-demand videocursus | TRAILER

Successieplanning via huwelijksovereenkomst

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Inhoud van de videocursus

In deze on-demand videocursus bespreekt mr. Liesbeth Franck de verschillende huwelijksvermogensstelsels aan de hand van een casus. 

Maak kennis met David en Julie die graag willen trouwen. Welke mogelijke stelsels bestaan er en welk stelsel is voor hen het meest voordelig?

Deze videocursus start met een inleiding over het huwelijksvermogensrecht, waarna de verschillende stelsels worden besproken. Mr. Franck legt uit hoe de inbreng van goederen in de huwgemeenschap werkt en bespreekt diverse verdelingsbedingen en het beding van vooruitmaking. Vervolgens behandelt zij het stelsel van scheiding van goederen en de mogelijkheid van een verrekenbeding.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen (TIGV) en de verschillen tussen symmetrisch en asymmetrisch uitbrengen. Ten slotte komt de Valkeniersclausule aan bod.

Docent

mr. Liesbeth Franck - Advocaat gespecialiseerd in het erfrecht, erfbelasting en vermogensplanning


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Algemeen: huwelijksvermogensrecht
 • Stelsel van algehele gemeenschap
 • Wettelijk stelsel
 • Conventioneel stelsel van gemeenschap
 • Inbreng van goederen in huwgemeenschap
 • Verdelingsbedingen
 • Beding van vooruitmaking
 • Stelsel van algehele gemeenschap
 • Stelsel van scheiding van goederen
 • Verrekenbeding
 • Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen (TIGV)
 • Symmetrisch en assymetrisch uitbrengen
 • Valkeniersclausule

Over de docent

Liesbeth Franck beschikt over een uitgebreide expertise op het gebied van erfrecht, erfbelasting en vermogensplanning. Ze is gespecialiseerd in het ontwikkelen van complexe planningen voor families en bedrijven die ze begeleidt. Hierbij houdt ze nauwlettend rekening met de persoonlijke wensen en interpersoonlijke relaties die een rol spelen. Liesbeth behaalde haar Licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 2006 en heeft gedurende een periode van 10 jaar haar bekwaamheid als Estate Planner verder ontwikkeld in de private banking- en consultancysector. In 2016 trad ze toe tot de balie van Brussel als advocaat. Met haar rijke ervaring in zowel de bank- als verzekeringssector heeft Liesbeth Franck een bijzondere interesse ontwikkeld in vermogensplanning via levensverzekeringen.

Meer info - LinkedIn profiel