​​​On-demand videocursus | TRAILER

Technieken van successieplanning met levensverzekeringen

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Inhoud van de videocursus

In deze on-demand videocursus bespreekt mr. Liesbeth Franck uitgebreid de technieken van successieplanning met levensverzekeringen.

De cursus begint met een grondige analyse van de civielrechtelijke aspecten van levensverzekeringen, waarbij de nadruk ligt op de behandeling van begunstigingsclausules en hun impact. Vervolgens wordt er ingegaan op de fiscale implicaties, met specifieke aandacht voor de taxatie van levensverzekeringen bij overlijden en de erfbelasting.

Mr. Franck verkent ook diverse planningstechnieken, waaronder de verzekeringsgift en alternatieven voor traditionele testamenten en schenkingen. Bijzondere nadruk wordt gelegd op strategieën voor generatie-overslaande planning. Ten slotte wordt de benadering van levensverzekeringen in andere gewesten, zoals Wallonië en Brussel, onderzocht.

Docent

mr. Liesbeth Franck - Advocaat gespecialiseerd in het erfrecht, erfbelasting en vermogensplanning


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

  • Civiel - erfrecht
  • Civiel - begunstigingsclausules
  • Fiscaal - tarieven erfbelasting in Vlaanderen
  • Fiscaal - Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel
  • Verzekeringsgift
  • Voorafgaande schenking en verzekering
  • Generation skipping
  • Levensverzekering als alternatief
  • Overige gewesten

Over de docent

Liesbeth Franck beschikt over een uitgebreide expertise op het gebied van erfrecht, erfbelasting en vermogensplanning. Ze is gespecialiseerd in het ontwikkelen van complexe planningen voor families en bedrijven die ze begeleidt. Hierbij houdt ze nauwlettend rekening met de persoonlijke wensen en interpersoonlijke relaties die een rol spelen. Liesbeth behaalde haar Licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 2006 en heeft gedurende een periode van 10 jaar haar bekwaamheid als Estate Planner verder ontwikkeld in de private banking- en consultancysector. In 2016 trad ze toe tot de balie van Brussel als advocaat. Met haar rijke ervaring in zowel de bank- als verzekeringssector heeft Liesbeth Franck een bijzondere interesse ontwikkeld in vermogensplanning via levensverzekeringen.

Meer info - LinkedIn profiel