NIEUWE VOORWAARDEN KMO PORTEFEUILLE VANAF 1/1/2023

Vanaf 1/1/2023 is het gebruik van de KMO Portefeuille enkel nog van toepassing voor specifieke opleidingen
Ons EDUC digitaal leerplatform past binnen het thema 'digitalisering' en de meeste van onze vormingen voor cijferberoepen vallen ook onder het thema 'Financiële geletterdheid'. Al onze cursussen worden bovendien onder het thema 'Beroepsspecifieke competenties' aangemeld. 

KMO-portefeuille-Portalus-Video-erkend-dienstverlener

Het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille wordt vanaf 1/1/2023 beperkt tot een aantal thema’s. Als dienstverlener kunnen wij enkel nog opleidingen en adviezen binnen minstens één van deze thema’s aanbieden via de kmo-portefeuille. Volgende thema’s worden voorzien: 

 • Bedrijfsstrategie: het bepalen van de koers en structuur van een onderneming om haar strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken; 
 • Beroepsspecifieke competenties: de theoretische of praktische kennis en vaardigheden die in een bepaald vaktechnisch gebied nodig zijn om de kerntaken van een functie of beroep uit te oefenen; 
 • Digitalisering: het gebruik van digitale technologieën, innovaties en data die leiden tot nieuwe activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten op het vlak van hardware, software, onlinetoepassingen en cybersecurity; 
 • Duurzaamheid: een economisch systeem dat leidt tot een efficiënter gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten met respect voor milieu en maatschappij; 
 • Financiële geletterdheid: financiële en boekhoudkundige kennis die nodig is om een onderneming succesvol te beheren; 
 • Innovatie: het invoeren van nieuwe technieken of inzichten als antwoord op een specifieke technologische kennisvraag over een product, proces of dienst; 
 • Internationalisering: het beleid om het internationaal ondernemen van Vlaamse ondernemingen te stimuleren, te ondersteunen en te bevorderen; 
 • Personeelsmanagement: het personeelsbeleid van een onderneming om een doelmatige en functionerende arbeidsorganisatie te verwezenlijken, gericht op de algemene werking van een kmo, en met betrekking tot minstens één van deze topics: 
  • arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen; 
  • competentiebeleid; 
  • diversiteit- en non-discriminatiebeleid; 
  • evaluatie- en functioneringsbeleid; 
  • personeelsplanning; 
  • sociale wetgeving. 

Voor de thema’s wordt een brede interpretatie gehanteerd. Alle opleidingen en adviezen die inhoudelijk gelinkt kunnen worden aan een thema kunnen worden gesteund. 

(!) Uitzondering: Beroepsspecifieke competenties 

De enige uitzondering op de brede interpretatie is het thema ‘beroepsspecifieke competenties’. Voor dit thema wordt vanaf 2023 een lijst van diensten opgesteld. Enkel opleidingen en adviezen die op de lijst staan, kunnen nog worden gesubsidieerd. 

Welke diensten komen op lijst voor ‘beroepsspecifieke competenties’? 

Dit zijn de beoordelingscriteria om opleidingen en adviezen toe te laten tot de lijst:  

 • Diensten gericht op het aanleren van competenties die deel uitmaken van een beroep uit de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB; 
 • Diensten gericht op het aanleren van technologische, technische, exact-wetenschappelijke of wiskundige kennis en de toepassing ervan in beroepen. STEM-opleidingen en Zorg STEM-opleidingen gepubliceerd op onderwijskiezer.be voldoen aan deze voorwaarde; 
 • Diensten die inspelen op een toekomstig sectoraal tekort aan competenties door een prognose uitgevoerd volgens de methodiek van het VLAMT of door een op wetenschappelijk verantwoorde, onderbouwde en aantoonbare wijze; 
 • Diensten die leiden tot een attest of certificaat dat in België vereist is voor de uitoefening van een beroep.